Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 01397670be336e18c05ac12f26faf940
top news port kali mstr galp
baner.jpg 4ff6115bb5ea31a05de3c508e805d841
bc.gif 0aef8ee53ddf92eb8ce033e42b349355
banerekeke.gif 35f66a62821171afc216eda888188a0c
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 5ba1ae8d2e712d8cc2bfc41df38205d0
banerekeke.gif bff89a37637df91f90669ef8dabeec28
cyfrowe kutno.jpg 31b48241bb51e42ee9399d3aed1354cb
zap zakup.jpg b82162b76f521deced036f2d8a9d4a79
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 659a2fb6630922d314143ed2b5b04a05
ban-ksiazki.jpg ba578189e9ba1951b453b58598655389
ban-av.jpg bc0664491b0560dbfd5bf87c25b1ec4d
ban-zakup.jpg bb155e65f48b85b464195b1dae3dd6ae
ban-cyfrowekutno.png 647c9715bc37c6e1d4d00bea45346002