Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 262a4c2a31c0f37c5105846b2953fa20
top news port kali mstr galp
baner.jpg 424427083e2b8805621594aad15cbdfd
bc.gif bc53e91cbf0aa5893df52daeb29fb999
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg cfaa05fbb98446969e0b38ade48940ba
kk50.png 899da084d9e62a69f00f9c2935c32cb0
obraz_211
obraz_210
obraz_209
obraz_208
2017 /11 /21Zdjęć: 17
zap zakup.jpg a19e624d364e781f352b5db73448ce9c
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 5bb53cedeada91d15ab48692c0911ea5
ban-ksiazki.jpg d3a82b283e72f8972f40401db8b587e6
ban-av.jpg 08ba45f8c6f1626b3f1c953fcc716a2a
ban-zakup.jpg 6560c1f3322a2a6dfc673b09704829f7
ban-katalog9.jpg 8d615b7fd145e94223a1beedafa8aa93