Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 3d7fec4ffe505bbd722ab02f03e54c16
top news port kali mstr galp
baner.jpg 0aeb2b7caa5e0cdee579456fa97fe4c3
bc.gif 01316df13ea4a954ad9edfd4f3701dfe
banerekeke.gif 012653b3d4b4e4ef7106e728bc5f41b9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg e65bd5323d2c3fcc9ac58cc75f0bb107
banerekeke.gif dc3a9efc78d5c2749bd23f2a8d95173f
cyfrowe kutno.jpg c385e4781ffe00262a6c210d5120fed4
zap zakup.jpg 09e218a4e91c360c1746779eb3d6fe75
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg e9c00512993a6915e4764c1e183a9dd6
ban-ksiazki.jpg 2bfba92713d0d36705ea4a5ab85a63c1
ban-av.jpg 1ff2c1aac8147843589293f6cc5c6030
ban-zakup.jpg d3d60d760fd9ab377be1950d84e60e73
ban-cyfrowekutno.png 45b0f11348bc532f51ce80c0d3450e9c