Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 76bbf9fd40a248113ac6db15c3e9a181
top news port kali mstr galp
baner.jpg e58f7d4ccbbead526e08233a985bb89d
bc.gif cc8ec9e2ebc6e81bd6cf71e1df535f3e
banerwww.jpg 20b7a9bac2c29d468101a320b7bd832d
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 1a30a299a8990c63a39065b4fd55886a
cyfrowe kutno.jpg e6b0790f97506b81e15119ca22fc7c4c
zap zakup.jpg 52219ea9faf6b77f04bc2bee310ef750
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 91a4f4d24d68d88122a69c7f01eae649
ban-ksiazki.jpg e8d9458ca12e1505d6eb6b8244665a7d
ban-av.jpg fbc538341b95d1e187990d9331d4c3ef
ban-zakup.jpg b70e090d9821a1251cc0ab59c7284b30
ban-cyfrowekutno.png 0bf878033bc296b91e146aad6bb4c3bf