Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png cc006fe5afa13c0aeed8d545c3d9e7a2
top news port kali mstr galp
baner.jpg c44ff6449a3fd48897a115a90836af80
banerekeke.gif 84e41aac1e6d14ef1da585b03126baa4
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 11a772dafdb21ebb63582fc13d203292
banerekeke.gif 65ced5d62b2c0fa413e903ebec856fc1
kk50.png d9a02bbc68c11e5d27b56fd40db59197
obraz_215
obraz_214
obraz_213
obraz_212
zap zakup.jpg 42c76c8fd5733132cada0a49417b5b23
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg b966fcacb9d33eabf536126f6d9fd407
ban-ksiazki.jpg 79908a6b6ffed54fdaa5f071ae2fc40d
ban-av.jpg f33f86a6b764e721c75ee95cf2d38e3a
ban-zakup.jpg bb6ccbdba01cda900ee683c641fa7cfd
ban-katalog9.jpg b47ce1a773e2c88dec37eaa216084d6a