Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 604e9a6b00dca4fca7caedfb2953c5e4
top news port kali mstr galp
baner.jpg 22b768b9ef0d41185de837b5c759c5dc
bc.gif b461c549a1237fed95620e45df7ca1ad
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 1731109eaf087ed5a239faa3ee791a9e
banerekeke.gif 304b4024d719657bf2ab53c87a1d96a5
cyfrowe kutno.jpg eefad2e0877e9fbd3e3b5fcb638e56c0
zap zakup.jpg 3389a4ba5f0d272ff1b00dfd82a73689
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 0b9eec203dfdc46d85e9c231a4cfd745
ban-ksiazki.jpg 9c506dd99e16c021a8571d1227fa1426
ban-av.jpg e23dd2fc2915e66d32f4dc5c7240a65f
ban-zakup.jpg 5c49d4351b445146646ace10b0071bea
ban-cyfrowekutno.png 83de9d7f9cbfd29b5f57e6672ac3ac03