Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png c2830da5942d79c3ba8b03db09eba660
top news port kali mstr galp
fb.jpg e607b10fd47b79c71c3cf70e7629caba
banerwww.jpg 9fe1ee9c401930710a43c0377ddff8a0
baner asza19.jpg 6b5a523109e18dbc540a1a59b94f9e82
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 270d62d2fafaec227f5f0df93f7ea16c
cyfrowe kutno.jpg 64c70822c89ce60350e0b4738387898c
zap zakup.jpg 0e7b3947b29c01283d52e4a711a5414c
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg d29643949197b41a7f3784dd1dcea5dd
ban-ksiazki.jpg fb5a28128e58bbb006af7884bcb94b95
ban-av.jpg 2e4b22bdae758011b36daddcd2a424d6
ban-zakup.jpg 253b83221e9b0f4e34721b1b93f4493d
ban-cyfrowekutno.png e3d2d398569ded0be989b2f8f56fe1d8