Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 70c4c55908d5c06f91ffe29edd61d47f
top news port kali mstr galp
baner.jpg 760deade880f2f0e18c613ebf141cdd7
bc.gif 8dd6a7206854d96ac8d0bab5e4e41422
banerwww.jpg 7ebd8e6876fb181e8a5c5523b21a84c9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 3c2af2432ade0979d9e7c3c87d5ab38f
cyfrowe kutno.jpg d4ffb9dbe12bc67e98d1cdbc09368780
zap zakup.jpg eecc1eb427b9027b424498e93aec7765
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 43508de762f77fc4c942cb4797428825
ban-ksiazki.jpg d02725c1f8d6dccba720cc7766e0e824
ban-av.jpg bb770691de6eeca4208096218cabefae
ban-zakup.jpg 25499ad1a8640b11a84b31e81b9a1d85
ban-cyfrowekutno.png 9c12c7e472a07fce35af6b055384ae6a