Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 858120412a7b7362eb9e09a59fad7a4e
top news port kali mstr galp
banerwww.jpg ff7ce177f08baf4317de364484783133
baner asza19.jpg 81c52b8a4c951dcb198cfb737df40629
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 108f41d4a0401dabd59123fa51757fd3
cyfrowe kutno.jpg 0cc09d03520911e66b5f7c6ad564b10b
zap zakup.jpg 6379e8b3bbbc6b17ae5db081aa01d180
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 54919b0fdfd5eba174b30dc5f25eac08
ban-ksiazki.jpg 1a836eb365116eb396059c22bacd1c95
ban-av.jpg d727afc44424788abcc0a1daf27837f6
ban-zakup.jpg 141bba6f6ba3bcb16edabdbc40c68d63
ban-cyfrowekutno.png ddbab6fd9f9b5766ea16b3035d5a0c41