Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 1f7b9427fcd4bb93d1c6ae629645f85b
top news port kali mstr galp
baner.jpg a90ace98fd72f00f91bf04f4d021132f
bc.gif b8d7dfe03c3e8c0a23ed74f1da8c8d95
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 04ae8d2a35d26719519023be34e346c3
banerekeke.gif 63cd8a58ba59dc5b6c14cdb9d61f8ed4
cyfrowe kutno.jpg 58b2bc409128f8e087e9a9105e5a5016
zap zakup.jpg 68dde7391662b833b443efc0665c9bdb
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 70793fdd11e164305fd0de38df8c856d
ban-ksiazki.jpg fd296900c69f87fa0ec2c391dfda773a
ban-av.jpg d3f7fca52cce7053c98536d7dfafe583
ban-zakup.jpg 2ad0cc0a061ba0419b1193f821b52d9c
ban-cyfrowekutno.png 997b87ca531b4b6354b0f957b1595124