Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 2d18a97fd42e07defcafeb17a775e0a6
top news port kali mstr galp
baner.jpg f8288d5b42360b7588534259ac3c0ccd
baner strona.jpg 73f3e54ac40024429bcd9fb9799d206d
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg e7fce22d2f82a19ab8de0a8ef2ef68ad
asz baner.jpg 48ed9c9f322548db989fe41dd84bfa78
baner konkurs kdf17.jpg c783d76a8f9720cf069d8e0cea0daa2f
zap zakup.jpg 6a9d1037f34b30ce6ce02db4db4b2ca9
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg bb80a5963c648f1b0ec58b0df1ffc5c0
ban-ksiazki.jpg 9ff373509f093b4b19f6df59e4b37f34
ban-av.jpg 2294c28f26069d3b2392b2442cbece2e
ban-zakup.jpg 31c1e937a5ecd8f694d27c108a96d33d
ban-katalog9.jpg b30a206e86a5705d8a47813e53df96a8