Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 3a6013e1ab0bd301e85f621b438cd0d7
top news port kali mstr galp
baner.jpg 302ac8f91e89b396b0db01deeea17c4a
bc.gif 3e4e5ca91cade1f65f499a7fe4e24183
banerekeke.gif 6eb30e23adf49950b097df123b3c8fa9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 3502b09351214f46781eea7d62ef436d
banerekeke.gif 03959c84710dfbe056c275cb92fc453a
cyfrowe kutno.jpg 32d921d6cd00b0bddba008e4d34d4e67
zap zakup.jpg d3c14841465e3c986a8ddd6d7f5bf7e5
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 8af2447d6e8dabb1086a75c6c2ccb128
ban-ksiazki.jpg 8c9dde6fe10b4e6b4b945696bd37b24e
ban-av.jpg 5ddc6c85145c6b1f8d60fd7c2648088f
ban-zakup.jpg 737a988b1c13478f56dbae15c0b24dc9
ban-cyfrowekutno.png e4d860c9f25df0f650ee80e226f4e9ce