Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 3ab7bc3838c0d54e729382fa132fc5a6
top news port kali mstr galp
baner.jpg 4fae7ddad256bc30e897a06bb2bda47d
bc.gif f3f1fd282e514ff11956d8d501280847
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 1d081f960590afe4f0cc281cde91ddfe
kk50.png 083e412fd1b4528cba7ede4f749043f0
obraz_211
obraz_210
obraz_209
obraz_208
2017 /11 /21Zdjęć: 17
zap zakup.jpg 5915ee2bb72669b1496d35ab91c0372e
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 8b1b2a41a389b7634522b6d204991438
ban-ksiazki.jpg c3696115dd5e06f3977d38e3fcdbf89c
ban-av.jpg 598b85533dfe318d0dc717eb1fcff626
ban-zakup.jpg 92cf1fbe77e974394c73ed00a8fe1ab8
ban-katalog9.jpg cf31d91d3c3f21237e9fe7d6bb664892