Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 115e7ab794ae25baded26c512d76dfe8
top news port kali mstr galp
baner.jpg 880176977877f4162c9eba6f4c486de4
bc.jpg c7d268f4945d1844d1b54a338e793c81
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 7a6450f7672d2fe8f4f7a43630b2a6ad
kk50.png 114856f02bab891de3e1c4815ca77266
asz baner.jpg 6535e3b5736cfecb20d8f7c52315f5e2
zap zakup.jpg fd98b9b65d367735cb7b54fc9d6d1bca
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg d04504caf902fd1132a7a2301ca0fa6a
ban-ksiazki.jpg 9d9ac0cfd876aa80bd23d63fe98c30ba
ban-av.jpg b2ec65d5970aca865b767a7967c73171
ban-zakup.jpg f8536f30eed61e2b3fe055bf79c139ce
ban-katalog9.jpg c9174f8e2e86f59305981884f9cc7b26