Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 025262908e6f43a3e5eb4cc088ca77e9
top news port kali mstr galp
baner.jpg 08f5e5f21c71677529de6c243db68b1c
bc.gif 14d9f292960c12ee91defa2af30bc706
banerekeke.gif fb65c4b4326100fa841454b4953f3fa4
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 33641ec5efc3211f80d85e5b465c099d
banerekeke.gif 97de1c2382ab591c53052fd3ee2aa0b1
cyfrowe kutno.jpg 1aad45e6fa453e74332ea1f0fd21e7b6
zap zakup.jpg c4f7783a1b7ca05f8cb64ba8d3220a91
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 56bd3a80f6fffe4adc54619eec943c29
ban-ksiazki.jpg bf0af079734ec57a7e874162199a7e3b
ban-av.jpg db1dff65ff87e7cd3b36e8d7181df51b
ban-zakup.jpg 4be3af61967349c3b6ea101bb07455d8
ban-cyfrowekutno.png 63d75c3bed0d55dbd895adc92b4b8bdf