Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png dcac6da637a7c6522813bbe4afa3e0f4
top news port kali mstr galp
baner.jpg 6fe9e8a3ae1f22b07029f9a659aa308e
banerekeke.gif c93a86bc00db3e6974a3c30c1134b070
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg e60eae8813b400f1cfb4426601201e56
banerekeke.gif a2469eb857ba154c5ee41e193df62ca5
kk50.png 0dc0568c43842774d1bc86bc1f210ba0
obraz_215
obraz_214
obraz_213
obraz_212
zap zakup.jpg f20e8c0868223be1089ca39dab772023
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg bb314bae2ec557cb369fe629eb30599b
ban-ksiazki.jpg 16e32926bdab9dd9610728f5e62d66bf
ban-av.jpg afa8e4545be12b52d647a1b84db8436b
ban-zakup.jpg bd1b0d840ff0ac5ba834629abb6715b3
ban-katalog9.jpg a2ac3a55c01ea4980c96233836bb4709