Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 88edce36c38c483ae179774aa8b55f64
top news port kali mstr galp
baner.jpg 705d7527cf3da88927c6348f5df2f1bf
bc.gif 206581dc2a03d619f2aacc7f446ed5b3
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 9059a53d61ccb419dd9f43df6b03b4d1
banerekeke.gif a56377b241a458e537af5a676ace9a1e
cyfrowe kutno.jpg 20ea3820b9f8fa3d4c22150a20bb705c
zap zakup.jpg 39af9f8de4580bd86c12b65e41a6a545
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg b81f58f85c39d2539186c12067367842
ban-ksiazki.jpg 1403a342cbcd028e4ae7b63f0d3183fd
ban-av.jpg a75bcbb060b0fe523fd1f0f5f9ded0bd
ban-zakup.jpg 7cfcc32db76f7b9660fab8d05d015b80
ban-cyfrowekutno.png a65b336281c3aa6c7881e90a803e6301