Biblioteka w Kutnie - test.bibliokutno.pl

logo.png 1b08b1a1a09879f9d2add61a7bdef2bf
top news port kali mstr galp
baner.jpg 51879e5dab9249c206fab6bcf3aa28c2
baner.jpg b5799482b265aab790b76eadd36cc6a9
Fundusze europejskie - program regionalny

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ibuk_logo1.jpg 7fc9ff1b340b99dcc374758e352a6a14
banerekeke.gif a7b155ed535cbcd630136d1965bdca35
kk50.png 2940469f11eab4c8518b22e129054288
zap zakup.jpg 0cc6af5039f1f0a343203f0350da71e4
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg 81c3fa7d1c1ef78a06ef4a0f1ba158e1
ban-ksiazki.jpg 4d79761b100495a6834d5835a6996bd5
ban-av.jpg 921142318e64f52a986ef39ad9832350
ban-zakup.jpg ff75369c5fa7834c526aeaa8e049aff6
ban-katalog9.jpg f92e75ce086a29f73e9ba5a076be72b2