Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png 2f1e2d3300e817b4ed179276f7471a05
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg 84113e823d14cf66655475c1248c912d
BANER aszfestiwal.jpg c7ffc576f832e069ce00ec3cd9a1a150
Inauguracja XII Festiwalu Szaloma Asza

We wtorek 5.10.2021 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się inauguracja XII edycji Festiwalu Szaloma Asza, poświęconego żydowskiemu prozaikowi, dramaturgowi i eseiście, piszącemu w języku jidysz, a urodzonemu w Kutnie.

Festiwal zainaugurowany został spotkaniem tłumaczki prof. dr hab. Moniki Adamczyk-Garbowskiej i kutnowskiego historyka dr Jacka Saramonowicza. Dyskusja toczyła się wokół wydanej przez bibliotekę powieści Szaloma Asza: Reb Szlojme Bogacz.

Powieść jest prawie nie znana czytelnikom, gdyż pierwotnie napisana w jidysz, tłumaczona była tylko na hebrajski. Dopiero po 110 latach została przetłumaczona na język polski. Przedsięwzięcia tego podjęła się prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska - do 2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa, obecnie pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej jako znawczyni literatury amerykańskiej i jidysz oraz literatury porównawczej, głównie polsko-żydowskiej. 

Jak mogliśmy się dowiedzieć podczas dzisiejszego panelu, książka Reb Szlojme Bogacz jest dedykowana ojcu pisarza, a zawarta w niej historia w dużej mierze wzorowana jest na jego biografii. Tytułowy bohater opo­wieści przypomina ojca Szaloma Asza – Mojsze Gombinera (ur. w 1825 w Gąbinie – zm. 1905 w Kutnie). Według Magdaleny Sitarz - badaczki twórczości Szaloma Asza, książka jest kontynuacją wcześniejszej powieści Miasteczko gdzie mamy do czynienia z wyidealizowanym obrazem sztetla, a zwłaszcza domostwa reb Jecheskiela Gombinera. Natomiast w tej opowieści, określanej w podtytule jako „poemat o życiu żydowskim”, obraz żydowskiego miasteczka jest bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o wydarzenia, postaci i ich uczucia. Akcja opowieści o Reb Szlojmie Bogaczu toczy się na przełomie lat sześćdzie­siątych i siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Przedmiotem dyskusji jest natomiast miejsce akcji.

Według Magdaleny Sitarz i prof. dr hab.Moniki Adamczyk - Garbowskiej, a także dr Jacka Saramonowicza, kutnowskiego historyka i regionalisty, opis miasta Szerec dotyczy Kutna. Według dr Jacka Saromonowicza, można wnioskować, że opisywana akcja rozgrywa się w kilka lat po powstaniu styczniowym, najprawdopodobniej w latach 70. XIX wieku, w mie­siącach letnich, w miasteczku leżącym gdzieś na pograniczu Wielkopolski i Mazowsza. Choć ani razu w treści utworu nie pojawia się nazwa Kutno, to jednak według kutnowskiego historyka, liczne przesłanki m.in. topograficzne i historyczne dobitnie świadczą o tym, że Szalom Asz opisał w nim rodzinne miasto.

Najważniejszym wydarzeniem powieściowym jest wielki jarmark, na który przyjeżdżają kupcy z Gostynina, Gąbina, Łowicza, Żychlina i Krośniewic. Warto podkreślić, że Kutno już od czasów średniowiecza było znaczącym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, w którym organizowano jarmarki słynne w całej okolicy. Ponadto powieściowe miasto Szerec ma wiele wspólnych elementów widocznych w to­pografii Kutna (targ koński czyli Rynek Zduński, rynek bydlęcy przy ul. Prostej, studnia z żelazna pompą przy Starym rynku itp. W utworze pojawia się również wzmianka o oświetleniu. Kutno faktycznie było jednym z pierwszych miast w centralnej części kraju, które mogło się poszczycić lampami rewerberowymi już w latach 20-tych XIX wieku (Łódź dopiero w 1835).

W trakcie spotkania czytane były również fragmenty powieści, a zebrani goście brali czynny udział. Padło wiele pytań m.in. o ewentualne nieścisłości tekstu i pewnego rodzaju niekonsekwencję faktograficzną pisarza. Wszyscy jednak doszli do wspólnego wniosku, że nie należy poprawiać autora w jego literackiej fikcji.

Dyrektor Magdalena Konczarek w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej podziękowała sponsorowi czyli firmie Polfarmex s.a za znaczne wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg a2c36abfe1be207cb63377bde15ae04a
academika.jpg dc049ae59881cd2b953aebda638dc0ae
cyfrowe kutno.jpg 49843ac58d17e6c3ccad98dc4215820f
zap zakup.jpg 1a1a72e6b2244c587eb13083abdeb5ec
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg e2bb7f38240940b8926c2838d909d18f
ban-ksiazki.jpg 55d11cf8479d7fd23f6274a8f4b8fdfb
ban-av.jpg 9685f8053604bfddc30424b887b8668e
ban-zakup.jpg fdd72e0ea3ff53d5d4fd2d2e2ebb4cfe
ban-cyfrowekutno.png b32bfd6b60145f214b681cd4512fce99