Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png cce4a466db08b19faf4f3b610eb2494a
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg 3d22eeead680f96dd9f4cbacb626c694
legimi2.jpg 7cf80c2853e8cc0254ba5138e9056aa8
To warto przeczytać

Kutnowskie w dawnej fotografii. Album ze zdjęciami mieszkańców powiatu kutnowskiego

Kutno 2023

Ze wstępu: Każda strona tego albumu, każda migawka, stanowi cenny klejnot w naszej wspólnej skarbnicy pamięci. /…/ W obliczu nieustannego przyspieszania biegu czasu i zmian, jakie przynosi ze sobą każda dekada, nie możemy pozwolić sobie na zapomnienie o tym, co było. W naszych zdjęciach ukryte są opowieści naszych babć i dziadków, historie naszych przodków, oraz dźwięk ich kroków na ulicach miast i wsi naszego powiatu. To właśnie te chwile, te uśmiechy, te wydarzenia, które znalazły się na kartach tego albumu, sprawiają, że jest on cennym dziedzictwem i darem dla przyszłych pokoleń.

 


 

Skuza Tomasz, Poznaj gminę Kutno. Trasy rowerowe, kapliczki, historie

Kutno 2023

Przewodnik turystyczny po Gminie Kutno pozwalający poznać niezwykłe miejsca i walory  gminy, które przyciągają odwiedzających ją gości i zachwycają mieszkańców.


 

Wykowski Michał, Bartosiak Zbigniew, Wykowski Stanisław, Żołnierze Granatowej Armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP

Warszawa 2022

Pozycja członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku to próba przywrócenia pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, którzy zasły­nęli w pamięci wielu świadków niezwykle godną postawą w latach II wojny światowej i mimo zagrożenia aresztowaniem nie zamienili policyjnego munduru na cywilne ubranie.

 


 

Stemplewski Grzegorz, Ślady po śladach

Wydawnictwo towarzyszące wystawie fotografii w ramach XIII Festiwalu Szaloma Asza

 Dobrze więc mieć własne zdanie, oparte o spraw­dzone fakty i dowody. Nie jest to łatwe, ale – jak pisze autor – próbować trzeba. Rzecz dotyczy Żydów w obecnej Polsce. Jest ich tak niewielu, że trudno jakiegokolwiek spotkać. Czy zawsze tak było? Jacy byli?


 

Przepisy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kutno

Kutno 2023 

Fascynująca podróż po świecie smaków, zbiór przepisów niosących ze sobą historię rodzin, miejsc oraz wiele cennych doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez Panie działają­ce w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Kutno

 


Świątkowska Elżbieta, Koszada Karol, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Półwiecze istnienia i działalności 1972-2022

Kutno 2023

 Półwiecze istnienia i prężnej działalności Towarzy­stwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej widziane oczami jego członków, z opisami licznych ulic i osiedli.

 


Bielicki Andrzej, Rowerowe ślady. Moja kolarska przygoda

Kutno 2023

Publikacja treścią i konstrukcją przypomina wieloetapowy wyścig kolarski.

Jest efek­tem osobistych przeżyć autora, ma charakter pamiętnikarski stanowiąc przyczynek do badań nad regionem.


 

Ciążela Kazimierz

Rymowanki adresowane

Kutno 2023

Kolejny tomik  rymowanek napisanych – jak autor pisze - w różnym czasie i z różnych okazji.


Anuszewska Maria, Radość z życia. II tomik wierszy

Kutno 2023

Tomik poezji zawierający wiersze o tematyce religijnej, społecznej i patriotycznej. Każdy wiersz niesie ze sobą przesłanie o najważniejszych wartościach takich jak: miłość, wiara, patriotyzm i zachęca do refleksji i zadumy nad losem człowieka i jego relacji z Bogiem i z otoczeniem.


Kutnowski słownik biograficzny. Szkice o ludziach i czasach.

Tom 1 Kutno 2015

Tom 2 Kutno 2016

Tom 3 Kutno 2017

Tom 4 Kutno 2018

Słowniki wydane pod red. Jana B. Nycka przez Kutnowskie Towarzystwo Historyczne i Muzeum Regionalne przy współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. S. Żeromskiego w Kutnie zawierają hasła osób zasłużonych dla Ziemi Kutnowskiej.


Gorzuch Tadeusz, Parowozem przez Życie. Wspomnienia kolejarza trzeciego pokolenia

Kutno 2020

 Wspomnienia kutnowskiego kolejarza - maszynisty, następnie instruktora, kontrolera i zastępcy naczelnika lokomotywowni w Kutnie oraz wieloletniego nauczyciela szkoły na Azorach.


 

Sokołowska Janina, Złamana symetria

Nowa Ruda 2020

  /…/ Czytając wiersz  , jakbyśmy patrzyli w lustro, nie musieli pytać o drogę poetów innych. Weszła w świat, który jest tylko jej – niepodzielny. Afirmuje go, choś ja rani. Szczerze dzieli się nim, jak opłatkiem. Nawet jeśli mówi, że jest to świat „złamanej symetrii”, to nacisk kładzie na „symetrię”. Poezja Sokołowskiej jest apologią postawy stoickiej. Poetka wie: „żyć to umierać powoli”.

Marian Kisiel


 

 

Fabianowski Andrzej [red.] Romantyczne i modernistyczne wymiary prozy Szaloma Asza

Warszawa 2020

W prezentowanej pracy autorzy podejmują się interpretacji utworów Szaloma Asza, zwracają uwagę na ich odważną syntezą wartości biblijnych, fundamenty judaizmu i chrześcijaństwa, dawność i współczesność oraz tradycję kultury żydowskiej i polskiej.


60 lat minęło

Kutno 2020

Pozycja wydana z okazji jubileuszu 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr l im. Marii Konopnickiej w Kutnie, nowoczesnej placówki, która kształci, wychowuje oraz przygotowuje do życia dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.


 

Król Jerzy Włodzimierz, Krośniewice widziane oczami mojego pokolenia

Krośniewice – Tarnów 2019

Interesująco opowiedziane dzieje miasta od pierwszych chwil po zakończeniu II wojny światowej po rok 2017.


 

 

Koperska Wanda, „Król Czas” Zegar

Kutno 2019

Bogato ilustrowana pozycja dla najmłodszych czytelników, tym razem o zegarach, które – jak pisze we wstępie autorka - nie tylko wskazują godziny, minuty, sekundy, zawiadamiają kiedy jest rano, południe, wieczór czy północ, ale uzależniają od siebie życie i pracę człowieka.


 

 

Kutno… moje miasto

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Kutno 2018

Czwarta pozycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku wydana w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości opowiada o miłości do miasta, kraju, historii i człowieka. Jest efektem kilku lat pracy Słuchaczy sekcji literackiej i plastycznej UTW oraz uczestników warsztatów fotograficznych.


 

 

Kondraciuk Marek, Łopiński Marek, Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924-Rio 2016

Łódź 2017

Książka prezentuje sylwetki olimpijczyków Łodzi i Ziemi Łódzkiej, mistrzów i medalistów podziwianych na największych sportowych arenach świata


Szalom Asz na łamach prasy

pod red. Moniki Szabłowskiej-Zaremby i Agnieszki Żółkiewskiej

Kutno 2019

Pozycja wydana pod redakcją Moniki Szabłowskiej-Zaremby i Agnieszki Żółkiewskiej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. S. Żeromskiego w Kutnie poświęcona jest Szalomowi  Aszowi, jednemu z największych pisarzy żydowskich, kandydatowi do Nagrody Nobla. Zawiera głównie teksty opublikowane w przedwojennej prasie żydowskiej w Polsce, ukazuje nieznane szerzej oblicze tego autora- publicysty żywo reagującego na wydarzenia rozgrywające się wokół niego, ale także polemisty pozostającego w sporze lub dialogu z sobie współczesnymi.


 Gdzie Ty jesteś chatko mała. Kultura muzyczna Gminy Bedlno i okolic. Pieśni wybrane

Red. Ewa Chodorowska, Renata Mosiołek

Bedlno 2019

Wybór pieśni zespołów śpiewaczych Gminy Bedlno prezentowanych na licznych przeglądach powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich, dedykowany najmłodszym pokoleniom.


Ciążela Kazimierz, Przemijanie. Rymowanki na Bis...

Kutno 2019

 Sześćdziesiąta  siódma pozycja bibliofilska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – tomik poezji Kazimierza Ciążeli, laureata wielu konkursów literackich i dziennikarskich,  wieloletniego współpracownika Powiatowego Życia Kutna.


 

Kutno miasto Róży / tekst Ola Kołodziejek, il. Natalia Grabowska

Kutno 2019

 Pozycja wydana przez Urząd Miasta Kutno Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta skierowana jest do najmłodszych czytelników.


 

Michalska Mira, Cień Mandragory

Kutno 2018

Ilustrowany grafikami Darii Kucharskiej tomik wierszy Miry Michalskiej, kutnowskiej poetki którego wydawcą jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

Zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Kutno.


 

Buchalska Anna, Drobnostki

Kutno 2019

Najnowszy, piąty  tomik Anny Buchalskiej, poetki pochodzącej z Kutna. „Drobnostki” charakteryzuje bardzo ciekawy styl lirycznej komunikacji podmiotu ze światem. Poetka nie tylko przygląda się ludziom, rzeczom, zjawiskom, ale uporczywie wnika w sam trzon tego, co widzi.


   

Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej pod red. Karola Koszady, Elżbiety Świątkowskiej i Bożeny Gajewskiej

Kutno 2018

Wybór artykułów stanowiących całość dziejów społeczności żydowskiej Kutna i okolic od początku XVI wieku do zagłady podczas II wojny światowej zawierająca m.in. spisy Żydów przesiedlonych przez okupanta niemieckiego do Getta oraz tam zmarłych.


 

Stasiak Piotr A., Żychlin. Dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975

Żychlin 2017

Monografia miasta i gminy Żychlin obejmująca lata 1918-1975 jest kontynuacją pracy Jana Józefeckiego z roku 1997.


 

 Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańcówpod red. Karola Koszady, Elżbiety Świątkowskiej i Bożeny Gajewskiej

Kutno 2017

  Sześćdziesiąta druga pozycja bibliofilska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, wydana przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno.

Książka nagrodzona Złotym Ekslibrisem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej w roku 2017.

 

Do Kutna Złoty Exlibris trafił po raz trzeci. Wcześniej został przyznany za publikację „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego” autorstwa Henryka Lesiaka (wydawca Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego) i „Kutno poprzez wieki” (wydawca Prezydent Miasta Kutno, MiPBP im. S. Żeromskiego, PTH Oddział w Łodzi).

W roku 2018 TPZK otrzymało także Superekslibris za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej.


 

Politańska Czesława, Wiersze

Kutno 2016

Ilustrowany grafikami prof. Andrzeja Mariana Bartczaka tomik wierszy Czesławy Politańskiej, kutnowskiej poetki i nauczycielki jest realizacją zadania publicznego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno.


Samorząd kutnowski w latach 1990-1994. Kampania, wybory i działalność Rady Miejskiej I kadencji

Kutno 2016

Praca Ewy Kacprzyk to próba zaprezentowania procesu odbudowy samorządu terytorialnego po transformacji ustrojowej lat 1989-1990


Znane nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego w obiektywie

Kutno 2016

Album zawiera zbiór fotografii Jarosława Makowskiego pokazujących przyrodę powiatu kutnowskiego – gatunki przyrodniczo znane jak i rzadkie z Doliny Ochni i Bzury, lasów z okolic Krośniewic i Raciborowa, łąk oraz parków Kutna.


Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej pod red. Karola Koszady, Elżbiety Świątkowskiej i Bożeny Gajewskiej

Kutno 2016

Wybór artykułów stanowiących całość dziejów społeczności żydowskiej Kutna i okolic od początku XVI wieku do zagłady podczas II wojny światowej zawierająca m.in. spisy Żydów przesiedlonych przez okupanta niemieckiego do Getta oraz tam zmarłych.


Perły regionu kutnowsko-łęczyckiego

Kutno 2013

Wydane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum” Lokalna Grupa Działania (projekt i realizacja Progress) wydawnictwo prezentujące najciekawsze zabytki powiatu kutnowskiego i łęczyckiego


Stemplewski Grzegorz, Bliskie drzewa. Zielony świat ziemi kutnowskiej

Kutno 2015

Wydana przez Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś” książka Grzegorza Stemplewskiegozawiera 26 gawęd  o drzewach, ilustrowanych zdjęciami i rysunkami autora.

Każda z opowieści poświęcona jest jednemu gatunkowi drzewa.


Dziedzic Krzysztof, Lista Katyńska mieszkańców gminy Żychlin

Żychlin 2015

Książka członka Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina wydana z okazji 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej prezentuje biogramy związanych z gminą Żychlin 15 oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej, rozstrzelanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r.


Literackie Kutno. Antologia opowiadań

Kutno 2015

Antologia dwunastu opowiadań  - obrazów związanych z przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Kutna, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskich pod red. Macieja Kaźmierczaka i Dawida Stanowskiego.


Skuza Tomasz, Glinda Monika, Łódzkie. Najpiękniejsze miejsca

Kutno 2015

Nowocześnie zaprojektowany album wydany został przez Wydawnictwo Progres – Kutno.

Zawiera fotografiekilkudziesięciu miejscowości województwa łódzkiego - zabytki jak i inne atrakcje turystyczne z podziałem na region centralny województwa, północno-wschodni, północno-zachodni, południowo-wschodni i południowo-zachodni. 


Święto Róży. 40 lat tradycji

Kutno 2014

Wydana pod redakcją Teresy Mosingiewicz przez Kutnowski Dom Kultury publikacja prezentuje w ujęciu historycznym kutnowskie Święto Róży  - największą imprezę podkreślającą wyjątkowy charakter miasta róż.


 Asz Szalom, Dramaty

Kutno 2013

Pierwsza polska edycja dramatów Szaloma Asza, jednego z największych pisarzy żydowskich, kandydata do Nagrody Nobla, wydana pod red. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej i Moniki Adamczyk-Grabowskiej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. S. Żeromskiego w Kutnie.


Kariera SS–Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy

Warszawa 2014

Pozycja wydana w 2014 r. przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej pod redakcją Jacka Zygmunta Sawickiego dokumentuje brutalne działania aparatu represji III Rzeszy wobec ludności polskiej i żydowskiej w latach 1939 - 1943 na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, m.in. na Ziemi Kutnowskiej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg fd9b68ec676e66c81c3c1ac44f9cc037
BLISKA.jpg e3afe5ef7389280d78eaba4c5953c90b
cyfrowe kutno.jpg 130ea2cc7946b62799badcbe1c6bf40c
zap zakup.jpg 629e003c62c8ffc7d5f525d99b80e42a
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg c0bec7513516a192a523df1151189c34
banerek lg.jpg 858849ffb87d01f1cdd1f6799a0c72d1
ban-zakup.jpg 65eda74c6f926b3180944b2fc991fcbb
ban-cyfrowekutno.png 8202d987c66492e81d47478bcba3a260