Biblioteka w Kutnie - www.bibliokutno.pl

logo.png fa6892d51d1dbd8983d66c577b64b453
top news port kali mstr galp
legimi1.jpg 753a61d34da8198415cb63f1df31ac74
legimi2.jpg 8a027c631e4db506118145a761084b34
Ludzie Regionu

Kutnianie w Powstaniu Warszawskim  

Polegli w Powstaniu Warszawskim:

 

Błędowski Andrzej

urodzony w Kutnie, pseudonim „Bury”, „Biały”, w 1944 r. miał 17 lat, walczył w stopniu sierżanta podchorążego w zgrupowaniu „Radosław” - Brygada „Broda 53” - batalion „Zośka” - 2. kompania „Rudy” - II pluton „Alek” Armii Krajowej na Woli i Starym Mieście. Poległ 23 sierpnia 1944 w szpitalu Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12. Uczestnik m.in. akcji Wilanów - ataku na posterunek żandarmerii niemieckiej, policji granatowej oraz na miejsce postoju lotników niemieckich. W Powstaniu walczyła także jego siostra Krystyna.

 

Chełchowski Roman

syn Stanisława, właściciela majątku w Konarach i Rustowie, pseudonim „Czajka”, kapral podchorąży, żołnierz baterii artylerii pułkowej por. „Kuby” 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch”, poległ w wieku 26 lat dnia 1 sierpnia 1944 r., w pierwszym dniu Powstania podczas walk o lotnisko wojskowe na Okęciu.

 

Dwornicki Bolesław

pseudonim „Wojtek”, oficer zawodowy 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego (do 1939 r. stacjonującego w Kutnie), kwatermistrz w Grupie „Kampinos”. Walczył m.in. w VII Obwodzie „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 8 Rejon „Kolczyn”-Łęgów”-”Kampinos” (Łomianki). Poległ w wieku 45 lat dnia 29.09.1944 pod Jaktorowem podczas przebijania się Grupy „Kampinos” na południe.

 

Ernst Ryszard

urodzony w Kutnie, w 1944 r. miał 17 lat, pseudonim „Relski”, kapral podchorąży, II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żaglowiec” - pluton 205, poległ 29.09.1944 r. na ul. Mierosławskiego.

 

Geromin Marian

absolwent Gimnazjum i Liceum im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, pseudonim „Gorecki”, walczył na Woli i Starym Mieście w składzie Grupy „Północ” odcinek „Kuba”-”Sosna” – batalion „Chrobry I” – Grupa Szturmowa „Lis”. Poległ w wieku 24 lat dnia 31.08.1944 r. podczas bombardowania kwater batalionu w Pasażu Simonsa przy ul. Nalewki 2a.

 

Hille Mieczysław

uczeń Gimnazjum i Liceum im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, kapral, pseudonim „Zemsta”, w 1944 roku miał 17 lat, walczył w stopniu kaprala na Woli i Starym Mieście w zgrupowaniu „Radosław” (pułk „Broda 53” - batalion „Zośka” - 1. kompania „Maciek” - IV pluton), poległ 26 sierpnia 1944 r. pod gruzami zbombardowanej kwatery przy ul. Franciszkańskiej 12.

Jasiukowicz Halina

w 1944 roku miała 20 lat, kapral podchorąży, łączniczka, w Powstaniu z przydziałem do V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik”. Wysłana 1.08.1944 r. z punktu zbornego patrolu przy ul. Opoczyńskiej na ul. Chocimską 24 w celu nawiązania kontaktu z oddziałem, została ujęta przez Niemców i rozstrzelana na ul. Skolimowskiej w dniu 3 sierpnia 1944 r.

 

Kaczor Stanisław

pseudonim „Klawy”, strzelec, walczył w Śródmieściu, poległ w sierpniu 1944 r.

 

Kenska Halina

urodzona w Kutnie, pseudonim „Marzena”, w czasie Powstania w stopniu strzelca, łączniczka (Obwód Mokotów Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy „Odwet”, „Odwet II”, w Śródmieściu - 3. batalion pancerny „Golski” - 4. kompania „Odwet”), przeszła szlak bojowy od Kolonii Staszica przez Pola Mokotowskie do Śródmieścia Południe, poległa w wieku 21 lat dnia 15 września 1944 r. na rogu ulicy Koszykowej 55 i Lwowskiej 12, podczas bombardowania Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie mieścił się szpital powstańczy.

 

Kiełczewski Wiesław

poległ na ulicy Puławskiej w Warszawie, w wieku 17 lat.

 

Kirszbaum Herman (Hersz)

urodzony w Kutnie, w 1885 r. działacz społeczny żydowskiego pochodzenia, lider Bundu w Kutnie i radny w samorządzie kutnowskim. Podczas II wojny światowej przesiedlony do getta warszawskiego. Wraz z żoną działał w podziemnych strukturach Bundu. Po upadku powstania w getcie przebywał po aryjskiej stronie, nadal działając w konspiracji. Brał udział w powstaniu warszawskim. Zginął 9 września 1944 r. na Żoliborzu, w bloku przy ulicy Krasińskiego 18, w którym mieściła się kwatera Armii Ludowej. Pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej.

 

Klepa Andrzej

urodzony w Kutnie, syn Tomasza Klepy, przedwojennego burmistrza Kutna i również Powstańca Warszawskiego. Kapral podchorąży pseudonim „Żar”, „2084”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, w Powstaniu w zgrupowaniu  „Harnaś” - kompania „Genowefa”. W 1944 roku miał 22 lata, walczył w Śródmieściu, poległ 02.09.1944 r. na ul. Traugutta.

 

Kołakowski Stanisław

pseudonim „Jan”, w 1944 r. miał 24 lata, kapral podchorąży z przydziałem do V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy „Odwet” („Odwet II”) - 4. Kompania. Walczył na terenie Kolonii Staszica, ciężko ranny 1.08.1944 r. podczas ataku na wille przy ul. Sędziowskiej, zmarł w wyniku odniesionych ran 4.09.1944 r.

 

Ludwicki Wiesław

poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

 

Łukasiewicz Eugeniusz

poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Matuszewski Tomasz

maszynista PKP, zginął w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Miszczak Tadeusz

pseudonim „Stary”, kapral podchorąży, w 1944 r. miał 24 lata, żołnierz VII zgrupowania „Ruczaj”; walczył na Śródmieściu Południe,  poległ 1 sierpnia 1944 r. podczas ataku na budynek Poselstwa Czechosłowackiego przy ul. Koszykowej 18. W Powstaniu walczył też jego brat Marian.

 

Piwnicka Kazimiera

urodzona w Woli Raciborowskiej, pseudonim „Ula”. W 1944 r. miała 18 lat. W Powstaniu w stopniu strzelca, pełniła funkcję sanitariuszki, zaginęła podczas walk. W Powstaniu poległa także jej siostra Zofia.

 

Piwnicka Zofia

urodzona w Woli Raciborowskiej, pseudonim „Zosia”. W 1944 r. miała 20 lat. W Powstaniu w stopniu strzelca pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki, walczyła w obwodzie I Śródmieście Północ, schwytana przez Niemców w czasie wykonywania misji – rozstrzelana 8.08.1944 roku na Polu Mokotowskim. W Powstaniu zaginęła także jej siostra Kazimiera.

 

Przedpełski Andrzej

żołnierz Armii Krajowej, poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Rzymkowski Alojzy

urodzony w Żurawieńcu, pseudonim „Rotmistrz”, w 1944 r. miał 23 lata, poległ 2.09.1944 roku. Był plutonowym podchorążym z przydziałem do I Obwodu „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon „Litwin” (następnie odcinek „Sarna”) - Korpus Bezpieczeństwa - batalion szturmowy KB „Sokół” - 1. Kompania.

 

Sieczkowski Henryk

absolwent Gimnazjum i Liceum im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie z roku 1937, poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Stefańska Izabela

poległa w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Urbański Stanisław

poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Wiwała Janina

urodzona w m. Jastrzębia koło Oporowa, pseudonim „Jana”, poległa w wieku 29 lat. W Powstaniu walczył także jej brat Wincenty.

 

Wrońska Janina

uczennica Gimnazjum i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, poległa w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Wyganowski Franciszek

poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.

  

Wyganowski Andrzej

urodził się we Franciszkowie koło Łaniąt,  pseudonim „Karzeł”, brat Jana, w AK w stopniu plutonowego. W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli i Starym Mieście w zgrupowaniu „Radosław” ( pułk „Broda 53”, batalion „Zośka” – 1.kompania „Maciek” – IV pluton -1 drużyna). 5.08.1944 r. uczestniczył w zdobywaniu obozu przy ul. Gęsiej. Poległ w zbombardowanym szpitalu powstańczym przy ul. Miodowej 2.09.1944 r., w wieku 17 lat.

 

Załuska Zofia

urodziła się w Chruścinku, siostra zakonna Innocenta. W Powstaniu Warszawskim

w Sanitariacie Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Bakcyl” - Grupa „Północ” - Szpital sióstr Sakramentek Rynek Nowego Miasta, poległa 31 sierpnia 1944 r. w wieku 62 lat.

 

Żelaźnicki Wiesław

 poległ w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego.Zmarli po II wojnie:

Baranowski Tadeusz

w 1944 r. miał 39 lat, walczył w rejonie getta przy ulicy Leszno i Żelaznej.

 

Błędowska Krystyna

urodzona w Kutnie, pseudonim „Hrabianka”, „Jola”, w 1944 r. miała 24 lata, łączniczka gen. Albina Skroczyńskiego, walczyła w stopniu strzelca w I Obwodzie Śródmieście - IV zgrupowaniu „Gurt”, ranna pod koniec sierpnia 1944 r. (zasypana gruzem). W Powstaniu poległ jej brat Andrzej.

 

Bogusiewicz Zdzisław

pseudonim „Mich”, przydzielony do obrony dowództwa gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”, w 1944 r. miał 28 lat, w stopniu kaprala walczył w Śródmieściu, brał udział w zdobyciu gmachu PKO i obronie placówek przy ul. Marszałkowskiej 83, Hożej 64 i 68.

 

Borkowski-Dunin Jerzy

urodził się w Krośniewicach, w 1944 roku miał 36 lat, walczył w Zgrupowaniu „Baszta” na Mokotowie i Śródmieściu.

 

Borzęcki Jerzy

pseudonim „Wilk”, strzelec, przydzielony do  batalionu „Zaremba”-”Piorun” - 2. kompania - II pluton, brał udział w walkach w dzielnicy Śródmieście Południe; spoczywa w Warszawie.

 

Błędowska Krystyna

urodzona w Kutnie, pseudonim „Hrabianka”, „Jola”, w 1944 r. miała 24 lata, pełniła funkcję łączniczki gen. Albina Skroczyńskiego ps. „Łaszcz”. W Powstaniu zginął jej brat Andrzej.

 

Chełchowski Michał

syn Stanisława, właściciela majątku w Konarach i Rustowie, pseudonim „Dąbrowa”, w 1944 r. miał 28 lat, podporucznik rezerwy kawalerii, w czasie okupacji był wykładowcą w tajnej szkole podchorążych, walczył w składzie Grupy „Północ” - zgrupowaniu „Sienkiewicz”, następnie na odcinku „Kuba”-”Sosna” w batalionie „Łukasiński” i „Gozdawa”  na Woli i Starym Mieście. Ranny w sierpniu 1944 podczas walk w reducie Kanoniczki przy ul. Senatorskiej.

 

Dąbrowski Henryk

pseudonim „Pszczółka”, w 1944 r. miał 15 lat, strzelec, był łącznikiem w Armii Krajowej - Grupa „Północ” - odcinek „Kuba”-”Sosna” - batalion „Chrobry I”. Przeszedł  szlak bojowy - Wola - Stare Miasto – kanały-Śródmieście,  ranny w czasie walk.

Dwornicka Lucyna

urodzona w Świechowie koło Oporowa, pseudonim „Paproć”, w 1944 r. miała 43 lata, podporucznik, instruktor intendentury w Grupie „Kampinos”, w Powstaniu Warszawskim dowodziła kobiecym oddziałem kwatermistrzowskim.

 

Dudzińska  Urszula

pseudonim „Zośka”,  w 1944 r. miała 24 lata, we wrześniu 1944 r. w składzie 27 pułku piechoty Armii Krajowej wyruszyła na odsiecz Warszawie, walczyła w stolicy do upadku Powstania.

 

Ernst Jerzy

urodził się w Kutnie, pseudonim „Kochanowski”, w 1944 r. miał 22 lata, w Powstaniu Warszawskim był lekarzem w stopniu podporucznika z przydziałem do  Brygady zmotoryzowanej NSZ, pracował w szpitalu przy ul. Długiej 20 (Stare Miasto – Śródmieście). Szlak bojowy - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ.

 

Frank Ksawery

urodzony w majątku Cygany w powiecie kutnowskim, kapral podchorąży pseudonim „Kiejstut”, w 1944 r. miał 21 lat, walczył na Mokotowie a następnie w rejonie Wilanowa i Sadyby (V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 5. Rejon - batalion „Oaza” (od 20.09.1944 w batalionie „Ryś”) - kompania „Krawiec”.

 

Fryze Roman

ur. w Grabowie koło Żychlina, pseudonim  „Norton”, w 1944 roku miał 23 lata, walczył w batalionie „Kiliński”,  ranny w walce o gmach Banku Gospodarstwa Krajowego. Przeszedł szlak bojowy od Woli poprzez Stare Miasto i kanałami do Śródmieścia Północ.

 

Garstka Stanisław

w Powstaniu Warszawskim w stopniu plutonowego Armii Krajowej, w 1944 r. miał 30 lat.

 

Grajkowski Jan

pseudonim „Kajetan”,  w 1944 r. miał 25  lat, starszy strzelec podchorąży, żołnierz Narodowych  Sił Zbrojnych - Pułk NSZ im. Sikorskiego, następnie prawdopodobnie w batalionie AK „Kiliński”. Ranny 13 sierpnia 1944 r. na placu Piłsudskiego podczas ataku na gniazdo ckm. Po wojnie kutnowski lekarz.

 

Janczewska-Podkulińska Maria

w 1944 r. miała 19 lat, była sanitariuszką w IV Obwodzie AK „Grzymała” na Ochocie.

Jemiołkowska Marta

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczyła w Powstaniu Warszawskim.

 

Kasparek Józef

urodzony w Kutnie, w 1944 r. miał 42 lata, żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim.

 

Klepa vel Klepczyński Tomasz

pseudonim „Siwy”, „1934”,  burmistrz Kutna w latach 1918-1926, w 1944 roku miał 59 lat, walczył w stopniu strzelca w szeregach Armii Krajowej, początkowo w zgrupowaniu „Paweł” – batalion „Antoni”, kompania „Anna”, a od 7 sierpnia 1944 w Grupie „Północ” – zgrupowanie „Róg”, batalion „Gustaw” - kompania „Anna” na Woli, Starym Mieście i po przejściu kanałami – na Śródmieściu. Od 13.08.1944 był w poczcie dowódcy batalionu. W Powstaniu poległ jego jedyny syn Andrzej.

Kłopotowski Lucjan

pseudonim „Buczma”, w 1944 r. miał 33 lata, plutonowy, walczył w szeregach 107 plutonu 2 kompanii VII zgrupowania „Krybar” w okolicach Powiśla, ulicy Foksal, Nowego Światu, ulicy Kopernika, Krakowskiego Przedmieścia i na Placu Napoleona.

 

Kociurski Zbigniew

pseudonim „Kreszek”, „Szek”, w 1944 r. miał 25 lat, W Powstaniu Warszawskim walczył w zgrupowaniu „Baszta”.

 

Kopacz Alicja

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczyła w Powstaniu Warszawskim.

 

Kozłowski Janusz

pseudonim „Janusz”, „Pilawa”, kapral podchorąży, syn kierownika gimnazjum w Kutnie, w 1944 r. miał 22 lata, walczył w V Obwodzie  (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy „Odwet” („Odwet II”), w Śródmieściu - 3. batalion pancerny „Golski” - 4. kompania „Odwet”. Przeszedł cały powstańczy szlak bojowy od Kolonii Staszica przez Pole Mokotowskie do Śródmieścia Południe. Brał udział m.in. w obronie Politechniki Warszawskiej.

Kutnik Zbigniew

podporucznik, pseudonim „Zbyszek”, „Feliks”, „Tulipan”, żołnierz wojny 1939 r., w czasie okupacji m.in. zastępca inspektora rejonowego ZWZ-AK w Kutnie, w 1944 r. miał 29 lat, w Powstaniu pełnił funkcję zastępcy oficera informacyjnego obwodu Warszawa-Wola, walczył na Woli, Starym Mieście i po przejściu kanałami – na Śródmieściu (III Obwód „Waligóra” (Wola). Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – kontrwywiad).

 

Lipiński Jan

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim.

 

Macher Zdzisław

pseudonim „Jurand”, starszy strzelec, w 1944 r. miał 22 lata, w Powstaniu walczył w szeregach m.in.  kompanii „Habdank” VII Zgrupowania „Ruczaj” AK, w rejonie - Śródmieście Południe, ciężko ranny 3 września 1944 r.

 

Matuszewski Witold

pseudonim „Wir”, w 1944 r. miał 22 lata, walczył w stopniu starszego strzelca w V Obwodzie (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, II batalionie szturmowym „Odwet” na warszawskiej Woli oraz w zgrupowaniu kpt. „Hala”.

 

Matuszewski Tomasz

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim.

 

Miedziałło Ludwika

urodzona w Kutnie, pseudonim „Jaga”, w 1944 r. miała 24 lata,  strzelec, łączniczka, przydzielona do II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żyrafa”, po wojnie na emigracji w Anglii, gdzie zmarła.

 

Miszczak Marian

pseudonim „Gryf”, w 1944 r. miał 17 lat,  strzelec, walczył na Powiślu i w Śródmieściu w Grupie Bojowej „Krybar” (III zgrupowanie „Konrad” - 2. kompania - pluton 115), ranny. W Powstaniu poległ jego brat Tadeusz.

 

Morawski Jerzy

w 1944 r. miał 23 lata, kapral podchorąży, walczył w szeregach zgrupowana „Harnaś” - kompania „Grażyna”, w I plutonie na Śródmieściu Północ.

 

Myszkowski Witold

urodzony w Krośniewicach, pseudonim „Witek”, w 1944 r. miał 26 lat, kapral Armii Krajowej, w Powstaniu w 15 Pułku zgrupowania „Sosna”, potem w oddziale mjr. Barrego, walczył na Starym Mieście i w Śródmieściu Północ, brał udział w zdobywaniu gmachu Poczty Głównej na Placu Napoleona  i „PASTY”.

 

Pawlak Stefan

urodzony w Kutnie, pseudonim „Paw”, w 1944 r. miał 21 lat, strzelec, przeszedł szlak bojowy od Kolonii Staszica przez Pola Mokotowskie do Śródmieścia Południe, brał udział  m.in. w ataku na kwaterę lotników niemieckich przy ul. Sędziowskiej 3 (V Obwód Mokotów Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy „Odwet” („Odwet II”), w Śródmieściu - 3. batalion pancerny „Golski” - 4. kompania „Odwet”.

 

Pągowski Bronisław

pseudonim „Chrobak”, ksiądz kapelan w szpitalu powstańczym na ul. Bonifraterskiej 12, w 1944 r. miał 44 lata, walczył na Starym Mieście, ranny,  2.09.1944 r., po wojnie proboszcz parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Kutnie.

 

Piechowski Janusz

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim.

 

Pietrzek Wacław

żołnierz Armii Krajowej, pochowany w Kutnie

 

Piórkowski Maciej

pseudonim „King”, w 1944 r. miał 21 lat, kapral podchorąży, V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - dywizjon 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, przeszedł szlak bojowy od Czerniakowa przez Mokotów kanałami na Śródmieście Południe, spoczywa w Warszawie.

 

Przedpełski Stefan

Urodzony w Woli Pierowej, pseudonim „Jastrzębiec”, w 1944 r. miał 22 lata, podporucznik, VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania), w Powstaniu w VII zgrupowaniu (batalionie) „Ruczaj” - kompanii „Habdank” - plutonie „Pomorzaka”, walczył w dzielnicy Śródmieście Południe.

 

Pychińska Ludwika

pseudonim „Bronka”, w 1944 r. miała 22 lata, była łączniczką, walczyła w pułku „Baszta”, ranna w czasie walk na Sadybie.

 

Rybak Jan

żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, spoczywa w Kutnie.

 

Sęczkowski Józef

pseudonim „Sęp”, w 1944 r. miał 40 lat, w Powstaniu walczył w stopniu porucznika w Grupie „Północ” – odcinku „Kuba”-”Sosna” (batalion „Chrobry I”) na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu.

 

 

 

 

Sobczak Halina

urodzona w Ostrowach, pseudonim „Iwonka”, łączniczka w stopniu strzelca, w Oddziale I Wojskowej Służby Kobiet Komendy Głównej Armii Krajowej, następnie w Grupie „Północ” na Starym Mieście.

 

Sochalski Tadeusz

urodzony w Krośniewicach, w 1944 r. miał 34 lata. W Powstaniu walczył w stopniu kaprala, w składzie 15 Pułku Piechoty „Wilków” 28 Dywizji Piechoty AK im. Stefana Okrzei.

 

Stawicka Marianna

żołnierz Armii Krajowej, walczyła w Powstaniu Warszawskim, w 1944 r. miała 40 lat, matka Stefana ps. „Wolf”.

 

Stawicki Stefan

urodzony w Kutnie, pseudonim „Wolf”, w 1944 r. miał 18 lat,  walczył w Grupie „Północ” zgrupowania „Sienkiewicz”, w kompanii motorowej batalionu „Gozdawa” na Starym Mieście i w 2 kompanii zgrupowania „Żubr” na Żoliborzu.

 

Suchiński Stanisław

urodzony w Kutnie, pseudonim „Wilk”, w 1944 r. miał 26 lat, był plutonowym w batalionie  ”Zaremba” – plutonie żandarmerii „Piorun”, walczył na odcinku Śródmieście Południe.  W Powstaniu odpowiadał m.in. za zaopatrzenie, porządek i bezpieczeństwo ludności.

 

Stokowski Józef

w 1944 r. miał 14 lat, był żołnierzem Szarych Szeregów. W powstaniu walczyli także jego rodzice.

 

Szoll Barbara

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczyła w Powstaniu Warszawskim, spoczywa w Londynie.

 

Szoll Janina

żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. walczyła w Powstaniu Warszawskim, spoczywa w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

Szoll Tadeusz

urodzony w Kutnie, pseudonim „Kołoda”, w 1944 r. miał 25 lat, strzelec z przydziałem do Komendy Głównej Armii Krajowej - II Odział - Batalion Specjalny (od 2.08.1944 r. w zgrupowaniu „Radosław” pod kryptonimem „Pięść”) - 1. kompania „Zemsta”, następnie w batalionie „Bełt”. Przeszedł szlak bojowy z Woli przez Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ  na Śródmieście Południe, spoczywa w Warszawie.

 

Utrecht Jerzy

urodzony w Kutnie, pseudonim „Śledź”, w 1944 r. miał 20 lat, strzelec, w Powstaniu walczył w stopniu strzelca w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) - zgrupowanie „Chrobry II” - I batalion „Lecha Żelaznego” - 3. Kompania. Szlak bojowy - Śródmieście Północ.

Wenerski Kazimierz

żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Jeleń”, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim, miał wówczas 28 lat.

 

Wiwała Wincenty

urodzony w Oporowie, pseudonim „Henryk”, w 1944 r. miał 26 lat, kapral, w Powstaniu w Komendzie Głównej Armii Krajowej ( III pluton, kompania B-2, batalion „Bałtyk” pułku  „Baszta”), walczył na Mokotowie.

 

Włodarska Alicja Stanisława

pseudonim „Alka”, w 1944 r. miała 18 lat, sanitariuszka w szpitalu ss. Elżbietanek na Mokotowie, a następnie w szpitalu polowym przy ul. Poznańskiej 11, gdzie pracowała pod dowództwem mjr. dr. Pietraszkiewicza.

 

Wojtczak Krystyna

urodzona w Kutnie, pseudonim „Jasna”, w 1944 r. miała 20 lat, strzelec, sanitariuszka, w Powstaniu z przydziałem do V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy „Odwet” („Odwet II”), w Śródmieściu - 3. batalion pancerny „Golski” - 4. kompania „Odwet” - sanitariat: Szpital Polowy ul. Lwowska 12. Szlak bojowy - Kolonia Staszica - Pole Mokotowskie - Śródmieście Południe.

 

Wyganowski Jan

brat poległego w Powstaniu Andrzeja, walczył w Warszawskim Korpusie Armii Krajowej w 8. Dywizji Piechoty AK im. Romualda Traugutta - 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

 

Wyganowski Alojzy

żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec warszawski, pochowany w Kutnie.

 

 

Żółtowski Julian

urodzony w Żakowicach,  pseudonim „Ogończyk”, w 1944 r. miał 39 lat, walczył w Śródmieściu i na Woli.

 

Żukowski Leszek Stanisław

urodzony w Kutnie, pseudonim „Antek”, brat cioteczny Andrzeja Klepy. Strzelec, w 1944 r. miał 15 lat, walczył m.in. w rejonie Ogrodu Krasińskich, Arsenału, na barykadach: Bielańska róg Daniłowiczowskiej i  Bielańskiej, w rejonie kościoła pod wezwaniem św. Antoniego, reduty Banku Polskiego. W latach 2013-2020 Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Żurawski Tadeusz

żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, spoczywa w Gdańsku.

 


III. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Falc-Larson Stefan (Samuel)

urodził się w Kutnie, w roku 1920, plutonowy nawigator, pilot polskiego dywizjonu bombowego w Anglii. W roku 1944 wraz z załogą dokonywał zrzutów żywności i broni dla walczącej Warszawy (Baza Brindisi). We wrześniu 1944 zestrzelony nad Chorwacją trafił do niemieckiej niewoli, odznaczony przez Prezydenta RP za pomoc Powstańcom.

 


Ludzie regionu (wybór)

ANDERS Karol (1893-1971)

podpułkownik Wojska Polskiego, kawalerzysta, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

ANDERS Tadeusz Konstanty (1902-1995)

podpułkownik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej.

 

ANDERS Władysław (1892-1970)

generał broni Wojska Polskiego, szef sztabu Wojsk Wielkopolskich 1919 r., dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 r., dowódca Armii Polskiej w ZSRR w l. 1941-1942, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie 1942-1943, dowódca 2 Korpusu Polskiego 1943-1946, p.o. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w 1945 r., od 1949 r. przewodniczący Skarbu Narodowego, następca Prezydenta RP w latach 1950–1954.

 

AQUILINIUS Łukasz (ok. l5l5-1559)

Inaczej Łukasz z Orłowa, Łukasz Orłowski, ur. w Orłowie, humanista, kaznodzieja królewski.

 

ARENTOWICZ Zdzisław (1890-1956)

ur. w Krośniewicach, literat, działacz kulturalny.

 

ASZ Szalom (1880-1957)

urodzony w Kutnie żydowski dramaturg, prozaik i publicysta tworzący w jidysz, klasyk nowoczesnej prozy żydowskiej, dwukrotny kandydat do Literackiej Nagrody Nobla, członek Sekcji Żydowskiej PEN Clubu.

 

AUGUST III WETTIN (1696-1763)

król Polski, elektor saski.

 

AUGUSTNIAK Stefan(1912-1993)

ur. w Krośniewicach, nauczyciel, kierownik szkoły, metodyk, działacz społeczny, zbieracz pamiątek.

 

BAGNIEWSKI Adam (1803-1873)

ur. w Zarębowie k. Żychlina, bankowiec, prawnik, publicysta.

 

 

BANDURSKI Albin(1905-1994)

lekarz, doktor nauk medycznych, żołnierz kampanii wrześniowej, tłumacz z języka niemieckiego.

 

BEDNAREK Antoni

prof. dr hab. fitosocjolog, meteorolog, klimatolog, harcerz, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, działacz społeczny.

 

BLOCH Wawrzyniec (1901-1942)

ur. w Dębinie, dawniej Holendrach Gnojeńskich pod Kutnem, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz Armii Krajowej.

 

BOBROWNICKA Janina (1913-1993), ur. w Krzesinie, nauczycielka, instruktorka nauczania początkowego, żona oficera 37. pp w Kutnie.

 

BOBRZAK Eugeniusz (1948-2003)

malarz, działacz kultury, chemik

 

BORTNOWSKI Władysław (1891-1966)

generał WP, żołnierz I i II wojny światowej; w kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Armią Pomorze.

 

BOWBELSKI Strzeżysław (1877-1957)

architekt, inżynier, społecznik.

 

BROCHOCKI Jan Tomasz (zm. 1783),

poseł na sejmy, miecznik łęczycki, chorąży orłowski, właściciel dóbr w Kutnowskiem.

 

BRODA Bolesław (1910-2010)

biolog, farmaceuta, współtwórca polskiej botaniki farmaceutycznej.

 

BRONOWSKI Marian(XX w.)

działacz społeczny i polityczny

 

BRUDZYŃSKI Andrzej (1924-2015)

ur. w 1924 r. w Pniewie, żołnierz Armii Krajowej, pracownik naukowy SGGW, Uniwersytetu w Kinszasie i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

 

BRÜHL Henryk von (1700-1763)

herbu własnego. Hrabia Cesarstwa (Reichsgraff), pierwszy minister (od 1738) Augusta III i jego faworyt. W latach 1752–1763 generał artylerii koronnej.

 

BRYŁKA Maria (1923-2018)

administrator i pracownik oświatowy Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, działaczka społeczna

 

BURHARDT Józef (1863-1938)

ur. w Kutnie, generał WP, inżynier.

 

CHEŁCHOWSKI Stanisław August (1880-1945)

ziemianin, właściciel majątków Konary i Rustów, działacz społeczny.

 

CHORZEWSKI Karol (1906-1978)

ur. w Turzynowie, śpiewak i aktor teatrów dolnośląskich.

CHRZANOWSKI Stanisław (1863-1942)

pierwszy starosta kutnowski.

 

CHRZANOWSKI Zygmunt (1898-1945)

adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego, w czasie drugiej wojny światowej delegat Rządu w Londynie na powiat siedlecki, ofiara totalitaryzmu sowieckiego.

 

CIELECKI Feliks Wojciech (1801-1868)

powstaniec listopadowy, ziemianin, właściciel majątku Sójki, marszałek sejmiku

szlacheckiego powiatu orłowskiego, budowniczy cukrowni „Maria”.

 

CIELECKI Jan ps. „Orlik” (1836-1863)

ziemianin, dowódca powstania styczniowego.

 

CIESIELSKI Paweł (ok. 1840-1908)

ur. w Koziej Górze, artysta malarz, rolnik, działacz społeczny.

 

CYGAŃSKI Mateusz (zm. 1611)

myśliwy – ptasznik, pionier ornitologii polskiej.

 

CZAJKOWSKI Renard (1934-2000)

ur. w Bedlnie muzyk, dyrygent, pedagog.

 

CZAJKOWSKI Stanisław (1906-1940)

nauczyciel, kapitan rezerwy Wojska Polskiego zamordowany przez sowieckie NKWD w Charkowie

 

CZARNOWSKI Ludwik (1887-1933)

ur. w Mirosławicach, aktor, reżyser, dyrektor teatrów we Lwowie.

 

CZEKANOWSKI Adolf Stanisław (1868-1963)

wyższy urzędnik państwowy, społecznik, autor pamiętników

 

CZEKANOWSKI Stanisław (1868-1963)

ur. w Kterach, rolnik, publicysta.

 

DANELSKI Bogdan (l955-2013)

ur. w Kutnie magister teologii, bibliotekarz, regionalista, animator kultury, społecznik, radny powiatowy. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Prezes Społecznej Fundacji Miasta Kutna, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, redaktor rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne.

 

DANGEL Stanisław (1891-1942)

ur. w Kutnie, działacz niepodległościowy, dyplomata, publicysta, żołnierz podziemia niepodległościowego.

 

DĄBROWSKI Remigiusz (1897-1983)

ksiądz rzymskokatolicki, doktor teologii, żołnierz Armii Krajowej, pisarz.

 

DERCZ Jerzy (1937-1989)

nauczyciel, trener sportowy.

 

DOBIŃSKI Karol (1902-1967)

nauczyciel, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939

roku, porucznik Wojska Polskiego, więzień niemieckich obozów jenieckich, działacz

społeczny.

DOMBROWICZ Władysław(XX w.)

działacz społeczny i oświatowy.

 

DORANT Kazimierz (1869-1910)

ur. w Sierakowie chemik – cukrownik, wynalazca, działacz niepodległościowy, współpracownik Józefa Piłsudskiego.

 

DRYMMER Wiktor (1896-1975)

dyplomata, uczestnik kampanii wrześniowej, działacz emigracyjny

 

DUCHIŃSKA-PRUSZAKOWA Seweryna (1816-1905)

poetka, publicystka, tłumaczka.

 

DUNIN-BORKOWSKI Jerzy (1908-1993)

ur. w Krośniewicach, aptekarz, kolekcjoner, hetman zbieraczy polskich, w oparciu o jego kolekcję powstało muzeum w Krośniewicach.

 

DUNIN-MARKIEWICZ Kazimierz Józef (1874-1932)

malarz, dramaturg, scenograf, aktor, reżyser teatralny

 

DUSZCZYK Władysław (1884-1942)

proboszcz parafii w Szczawinie Kościelnym i od 1932 roku w Dobrzykowie koło Płocka

 

DWORNICKA Lucyna (1901-1988)

ur. w Świechowie, nauczycielska działaczka harcerska oraz organizacji kobiecych i wojskowych.

 

DZIERZBICKI Tadeusz (1881-1905)

inżynier, członek Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, zamachowiec

 

EIZYK Aron (1895-1979)

ogrodnik, właściciel pierwszej w Kutnie szkółki róż.

 

ENOCH Jakub Kazimierz (1785-1847)

lekarz, filantrop

 

ENOCH Juliusz (1822-1880)

ur. w Kutnie prawnik, działacz polityczny.

 

EPSTEIN Herman (1806-1867)

bankier, przemysłowiec, inicjator budowy kolei żelaznej warszawsko-bydgoskiej.

 

 

FABIAN Karol August (1869-1945)

architekt, przedsiębiorca budowlany, wieloletni komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, działacz społeczny.

 

FIJAŁKOWSKA Celina z Danglów (1889-1962)

właściwie Cecylia Maria Izydora, ur. w Skłótach, poetka, tłumaczka, nauczycielka, żona Mieczysława Fijałkowskiego (zob. KSB, t. I).

 

FIJAŁOWSKI Mieczysław (1888-1972)

administrator majątku Skłóty, literat, autor książki „Uśmiechy lat minionych”, działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm RP.

 

FIJAŁKOWSKI Wojciech (1927-2014)

ur. w Żychlinie historyk sztuki, muzealnik, konserwator zabytków, varsavianista.

 

FILIPOWICZ Eugeniusz (1903-1999)

burmistrz Kutna, poseł II RP, działacz społeczny, honorowy obywatel miasta Kutno. 

 

FRANK Ksawery Krzysztof (1923-1994)

ur. w Cyganach, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, ps. „Kiejstut”, uczestnik powstania warszawskiego, przedsiębiorca, sportowiec automobilista, rajdowy mistrz Polski. 

 

FRANKIEWICZ Piotr (1872-1941)

ks., od 12.03.1907 do 6.10.1941 r. proboszcz parafii w Łaniętach, następnie w Imielnie. Tam aresztowany, wywieziony do Łodzi skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął 15.11.1941 r.

 

FRYZ Artur (1963-2013)

poeta, dziennikarz, publicysta, autor piosenek, krytyk literacki, animator kultury, twórca Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Festiwalu „Złoty Środek Poezji”, instruktor d.s. literatury w Kutnowskim Domu Kultury, radny miejski.

GABRIELSKI Korneli (1817-1884),

architekt, autor kilku projektów zrealizowanych w powiecie kutnowskim.

 

GADOMSKI Stanisław Kostka (1718-1797)

marszałek sejmu, generał wojsk koronnych, ostatni wojewoda łęczycki, właściciel

Kutna i dóbr kutnowskich

 

GAJEWSKI Jerzy ps. Stanisław (1905-1989)

zastępca komendanta Bojowej Organizacji Ludowej, komendant Rejonu Dobre, ZWZ-AK Nieszawa

 

GARBOWSKI Ludwik (1872-1954)

ur. w Drzewoszkach, fitopatolog, botanik, profesor WSR w Bydgoszczy.

 

GEJST Chaim (2. poł. XIX - 1. poł. XX w.)

Księgarz, właściciel drukarni w Kutnie.

 

GOMOLIŃSKI Karol (ok. 1696-1784)

poseł na sejmy, podkomorzy łęczycki, właściciel majątków w Kutnowskiem

 

GÓRECZNY Franciszek (1902-1975)

pedagog, historyk, regionalista

 

GROCHOWSKI Jerzy (1899-1981)

ur. w Ostrowach, botanik, leśnik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

GROSZKOWSKI Janusz (1898-1984)

ur. w Żychlinie, radioelektryk i elektronik, członek Polskiej Akademii Nauk, współuczestnik badań nad pociskami V-2. 

 

GRUSZCZYŃSKI Stanisław (1880-1943)

burmistrz Kutna w latach 1926-1934.

 

HALICKI Henryk (1861-1921)

właściwie Hagenmayster Henryk, ur. w Krzyżanówku aktor, reżyser, dyrektor teatru.

HANDELSMAN Józef (1833-191l)

lekarz, powstaniec 1863 r.

 

HOFFMAN Aleksander Juliusz (1805-1867)

dr nauk medycznych, uczestnik powstania listopadowego, przyjaciel Fryderyka Chopina.

 

HOLTZ Lucjan(XX w.)

redaktor.

 

HONOWSKI Andrzej (1901-1943)

ur. w Kutnie, inż. chemik, filmowiec, żołnierz AK.

 

IMBS Bogusław (1925-2012)

ur. w Kutnie, naukowiec, ekonomista, technolog żywności, ekspert FAO.

 

INDRZEJCZYK Roman(1931-2010)

ur. w Żychlinie, ksiądz rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz parafii w Pruszkowie i w Warszawie, kapelan środowisk służby zdrowia, poeta, pedagog, kapelan prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ofiara katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 

JACZYNOWSKA Maria Danuta (1928-2008)

historyk starożytnego Rzymu.

 

JANIAK Jan (1893-1938),

działacz polityczny i związkowy, przywódca PPS w Kutnie w okresie II RP, poseł II i III kadencji Sejmu, radny miejski.

 

JANIAK Kazimierz (1937-1994)

ur. w Kutnie, lekkoatleta, reprezentant Polski w biegu 4x400 m.

 

JAN z ZEGRZA (1567-1633)

muzyk, wybitny dyrygent kapeli jasnogórskiej. Pracował w Częstochowie, Wieruszowie, gdzie wybudował kościół oraz w Oporowie. Zmarł tamże 15.02.1633 r.

 

JASIUKOWICZ Halina Zofia(1924-1944)

ur. w Rycerzewie, działaczka konspiracyjna.

 

JASIUKOWICZ Stanisław (1882-1946)

właściciel majątku Chodów, dr ekonomii politycznej, działacz polityczny, poseł na Sejm. Od maja 1943 r. zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, a następnie członek Krajowej Rady Ministrów z tytułem ministra. W 1945 r. skazany w moskiewskim procesie „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego, zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie.

 

JÓŹWIAK Kazimierz Benedykt (1937-1979)

pedagog, choreograf, animator kultury, dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kutnie

 

JÓŹWIAK Stefan (1893-1973)

ur. w Kutnie, założyciel „Wspólnej Pracy”, działacz spółdzielczy.

 

JÓŹWIAK Zdzisław (1930-1978)

ur. w Łękach Górnych, aktor teatrów łódzkich.

 

 

JÓŹWIAK Zygmunt (1932-2003)

autor pierwszego w Polsce tematycznego słownika łowieckiego, inicjator utworzenia Klubu Miłośników Języka i literatury łowieckiej.

 

 

KARASIŃSKI Adam (1934-1996)

naczelnik miasta Kutna, działacz społeczny, felczer medycyny

 

KASIŃSKI Karol Tomasz (1885-1953)

ur. w Kutnie, ekonomista.

 

KAUFMAN Mieczysław (1864-1916)

ur. w Krośniewicach, lekarz ginekolog, działacz społeczny miasta Łodzi, założyciel Biblioteki Miejskiej.

 

KAŹMIERCZAK Janina (1922-2015)

artystka amatorka, wokalistka, poetka

 

 

 

KERSTEN Adam (1930-1983)

ur. w Kutnie, historyk specjalista dziejów Polski XVII wieku, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant filmów Jerzego Hoffmana „Pan Wołodyjowski” i „Potop”.

 

 

KIERSZKA Henryk (1931-1993)

pedagog, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego

w Kutnie

 

KINIORSKI Marian (1868-1943)

właściciel majątku Suchodębie, publicysta, redaktor, poseł do dumy rosyjskiej, senator RP.

 

KLEPA Tomasz (1885-1968)

ur. w Kutnie, burmistrz Kutna, działacz samorządowy.

 

 

KOŁODZIEJSKA Jadwiga (1928-2016)

prof. dr hab., bibliotekoznawca, bibliolog, współtwórca polskiego bibliotekoznawstwa, działacz społeczny.

 

KORCZAK Stanisław(1919-1981)

rolnik, sadownik, współtwórca nowoczesnego sadownictwa w regionie kutnowskim.

 

KORDECKI Klemens (1603-1673), imię zakonne Augustyn

legendarny obrońca Jasnej Góry, przeor klasztoru paulinów w Oporowie

 

KOTARSKA Maria Helena (1906-1998)

nauczycielka, kierowniczka szkoły

 

KOTARSKI Franciszek (1921-1997)

ur. Młogoszynie, kierownik Zakładu Trakcji Elektrycznej oraz Pracowni Automa­tyki Pojazdów Trakcyjnych Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejowej w Warszawie, docent Politechniki Łódzkiej, członek Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji.

 

KOWALSKI Teodor (1904-1987)

nauczyciel, wychowawca, dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Malinie

 

KOWNACKA Maria (1894-1982)

Pisarka dla dzieci, tłumaczka z języka rosyjskiego, animatorka kultury.

 

KOZERA Tadeusz (1919-2008)

uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz podziemnego Państwa Polskiego ps. „ Krzysztof „,

podporucznik Wojska Polskiego, działacz społeczny i polityczny

 

KOZŁOWSKI Józef(1884-1958)

nauczyciel historii, dyrektor szkół średnich.

 

KRASZEWSKA-DOMAŃSKA Bohdana Maria (1921)

ur. w Mieczysławowie, zootechnik (genetyka, selekcja i hodowla drobiu). prof. (1975 r.), w czasie II wojny światowej żołnierz ZWZ–AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego.     

 

 

 

KRETKOWSKI Mieczysław (1846-1920)

ziemianin, właściciel majątków Pokrzywnica (powiat łęczycki) i Wały (powiat kutnowski), społecznik, fundator szkoły rolniczej w Mieczysławowie.

 

KROKER Józef  (1903-1992)

nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny.

 

KRONENBERG Leopold(1812-1878)

herbu Strugi, bankier i finansista, twórca Banku Handlowego, budowniczy kolei, fabrykant i filantrop, działacz gospodarczy i społeczny.

 

KRONENBERG Leopold Julian (1849-1937)

finansista, prawnik, kompozytor.

 

KRYSIAK Zenon (1924-2004)

bankowiec, ludowiec, działacz spółdzielczy i społeczny.

 

 

 

KRZEMIŃSKI Janusz Henryk (1920-2007)

ur. w Kutnie, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej ps. „Mariusz”, kapitan Wojska Polskiego, działacz społeczny i polityczny.

 

 

KRZEMIŃSKI Walerian (1881-1957)

nauczyciel, współorganizator i zjazdu nauczycielskiego w Pilaszkowie koło Łowicza w 1905 roku, komisaryczny burmistrz Kutna od 6 września do połowy listopada 1939 roku.

 

KURMAN Stanisław Marian (1900-1981)

ur. w Kutnie, artysta plastyk, scenograf teatralny, nauczyciel, twórca i animator kultury

 

KURSKI Longin (1901-1993)

profesor Politechniki Gdańskiej.

 

KWIATKOWSKI Stefan (1878-1940)

ur. w Żychlinie, profesor romanistyki.

 

LANDAU Anastazy (1876-1957)

ur. w Żychlinie, prof. medycyny, internista, twórca tzw. „szkoły Landaua”, znakomity diagnostyk.

 

LANIEWSKA Irena(1920-1943)

ur. w Kutnie, żołnierz armii gen. Władysław Andersa.

 

LELEWSKI Zygmunt (1908-1974)

nauczyciel, działacz oświatowy, dyrektor szkół

 

LIPSKI Marian (1934-2005)

ksiądz rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz parafii w Głogowcu, kapelan kutnowskiej „Solidarności”.

 

LUBORADZKI Seweryn (1829-1859)

major Kozaków Otomańskich w armii tureckiej, uczestnik walk o wolność waszą i naszą.

 

 

ŁADYKOWSKA-ZYS Pelagia (1914-2010)

ur. w Kutnie-Łąkoszynie, nauczycielka, działaczka społeczna.

 

ŁOMPIEŚ Jerzy (1944-2017)

zasłużony działacz społeczny, pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, opiekun zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

 

ŁOPALEWSKI Tadeusz (1900-1979)

ur. w Ostrowach, pisarz, reżyser radiowy, szef Polskiego Radia w Wilnie, współpracownik Juliusza Osterwy w teatrze „Reduta”, autor powieści „Kaduk czyli wielka niemoc”.

 

ŁUCZAK Józef (1898-1980)

technik drogownictwa, członek ruchu oporu w latach 1939-1945

 

MARKUSFELD Samuel  Stanisław (1812-1880),

pierwszy lekarz szpitala św. Walentego w Kutnie w latach 1844–1850.

 

MALANOWSKI Andrzej (1670-1710)

zakonnik o imieniu Bartłomiej, ur. w Bolesławcu, muzyk, znawca chorału o pięknym głosie. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie, Skałce w Krakowie, Łęczeszycach, Oporowie i Wieruszowie, gdzie zmarł w 1710 r.

 

MATLAKOWSKI Władysław (1886-1982)

ziemianin, inżynier rolnik, hodowca koni, właściciel majątku Głaznów w gminie Krośniewice, publicysta i wydawca.

 

MERLOWA Aleksandra (1873-1943)

sanitariuszka szpitala polowego podczas kampanii wrześniowej 1939, działaczka konspiracyjna w latach 1941–1943.

 

MIASTKOWSKI Leszko Roman (1923-1999)

ur. w Kutnie, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista teorii ekonomii, w tym teorii cen.

 

MIERZWIŃSKI Józef (1923-1991)

Nauczyciel, dyrektor II LO im. J. Kasprowicza, żołnierz Armii Krajowej i Ludowego Wojska Polskiego.

 

MIGDAŁŁO Konstanty (1892-1971),

pedagog i społecznik, nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie.

 

MIKSA Henryk (l898-1943)

nauczyciel, wychowawca, organizator szkół.

 

MILLER Eugeniusz Teodor (1893-1972)

chemik, właściciel składu aptecznego.

 

MOSINGIEWICZ Marian Feliks (1910-1991)

lekarz.

 

MOSZYŃSKA Maria Stefania (1855-1912)

z Cieleckich, hrabina, ziemianka, poetka, tłumaczka i malarka.

 

MOSZYŃSKI Jan (1877-1938)

właściciel majątku Sójki, wójt gminy Sójki, społecznik i filantrop, redaktor, fundator pierwszej biblioteki w Kutnie

 

MOSZYŃSKI Stanisław(1875-1907),

ksiądz, pisarz, malarz religijny.

 

MOTYLEWSKI Gabriel (1938-1993)

pionier honorowego krwiodawstwa w Kutnie, ekonomista, społecznik

 

MROZOWSKA Halina (1894-1951)

ur. w Drzewoszkach, historyk, dydaktyk.

 

MUZIKA Ryszard (1908-1974)

Pedagog, artysta plastyk, żołnierz Wojska Polskiego.

 

NAPIERALSKA Maria (1867-1896)

literatka ur. w Oporowie.

 

 

OKOLSKI velOKÓLSKI Michał (1778-1858)

podpułkownik Wojsk Polskich, uczestnik kampanii napoleońskich, powstaniec listopadowy

 

OKONIEWSKI Zygmunt (1877-1936)

inżynier, inicjator budowy i dyrektor Zakładów Maszyn Elektrycznych Brown-Boveri w Żychlinie.

 

OPOROWSKI Piotr (ok. 1405-1462)

starosta łęczycki i wojewoda łęczycki, poseł króla Kazimierza Jagiellończyka.

 

OPOROWSKI Stanisław (przed 1501-ok. 1552)

właściwie Stanisław z Oporowa, ur. w Oporowie, nazywany błogosławionym, prowincjał zakonu paulinów.

 

OPOROWSKI Władysław (ok. 1395-1453)

herbu Sulima, właściwie Władysław z Oporowa, ur. w Oporowie, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1449–1453, biskup kujawski 1434–1449, podkanclerzy koronny.

 

OSADCZY Ryszard (1931-2013)

ur. w Kutnie malarz, rzeźbiarz, grafik, pedagog, animator kultury.

 

OSIŃSKI Tadeusz (1933-2002)

inżynier budownictwa wodnego, akwarelista i rysownik, gawędziarz, dokumentalista zabytków ziemi kutnowskiej.

 

OSIŃSKI Zbigniew (l926-2000)

ur. w Kutnie, profesor i pro­rektor Politechniki Warszawskiej, pionier rozwoju metod komputerowo wspoma­ganego projektowania, doktor honoris causa AGH w Krakowie i Politechniki Łódzkiej.

 

OYRZANOWSKI Bronisław (1913-1997)

ur. w Kutnie, naukowiec, prof. ekonomii w Krakowie.

 

OYRZANOWSKI Feliks (1872-1938)

lekarz, twórca oddziału położniczego szpitala miejskiego w Kutnie, działacz społeczny.

 

 

OZIĘBŁOWSKI Michał (1900-1942)

ksiądz, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego, wikariusz w Kutnie w latach 1938–1941.

 

PACHNOWSKI Stefan (1882-1943)

ur. w Kutnie-Piaskach, prawnik, publicysta, przewodniczący Komitetu Budowy Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku.

 

PALIŃSKI Stanisław (1881-1963)

ur. w Strzegocinie, pedagog.

 

PAWELEC Wiktor (1893-1940)

Budowniczy polskich linii kolejowych, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego

w Kutnie, ofiara mordu katyńskiego

 

PAWLAK Kazimierz (1878-1935)

żołnierz wojny rosyjsko-japońskiej, wieloletni pracownik kutnowskiej poczty.

 

PĄGOWSKI Bronisław (1900-1967)

ksiądz, proboszcz i dziekan w Kutnie w latach 1945–1967.

 

PETRYNOWSKI Eugeniusz (1909-1972)

ur. w Kutnie rzemieślnik, cukiernik, właściciel cukierni przy ul. Królewskiej, radny miejski.

 

PIECHOWSKI Wojciech Stanisław (1849-1911)

malarz, fotograf

 

PILTZ Franciszek(1895-1941)

ur. w Pniewie k. Żychlina, działacz polityczny, socjalista, statystyk, filozof, publicysta.

 

PIOTR z Kutnej Hory (X/XI w.)

legendarny założyciel Kutna.

 

PIWNICKA-PASZKIEWICZ Maria Monika Janina (1912-1995)

ziemianka, sanitariuszka, siostra zakonna.

 

PŁOSAJKIEWICZ Ludwik Teodor (1859-1926)

ur. w Mnichu, kompozytor, nauczyciel śpiewu i dyrygent chórów amatorskich, społecznik.

 

PODCZASKI Witold Stanisław (1921-2014)

inżynier rolnik, wieloletni dyrektor Instytutu Hodowli Roślin Nasiennych w Strzelcach, działacz społeczny

 

POKRZYWNICKI Stanisław (1909-1993)

ur. w Sójkach, profesor medycyny, anestezjolog, pierwszy zastosował w Polsce metodę narkozy przy pomocy kurary, pułkownik Wojska Polskiego.

 

POROWSKI Aleksander (ur. 1876)

księgarz kutnowski.

 

POTERAŁA Stanisław (1917-1985)

ur. w Brzeźniu k. Sieradza, dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Malinie koło Kutna, pedagog i wychowawca, działacz społeczny, pasjonat turystyki rowerowej, pszczelarstwa.

 

PRUSZAK Tomasz Aleksander (1806-1856)

szlachcic, oficer kawalerii, uczestnik powstania listopadowego, właściciel dóbr Śleszyn, Śleszynek, miasta Żychlin.

 

PRZYBYLSKI Feliks (1863-1935)

adwokat, właściciel młyna i majątku ziemskiego.

 

PUKACZEWSKI Janusz (1930-1988)

architekt, autor wielu znaczących dzieł architektury użyteczności publicznej, zespołów mieszkaniowych i przemysłu, laureat konkursów architektonicznych, aktywny członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

PUTKO Anna (1910-2000)

nauczycielka, sybiraczka, działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

RAPALSKI Stanisław (1888-1979)

ur. w Krośniewicach, wiceprezydent Łodzi, działacz samorządowy, więzień Radogoszczy, autor wspomnień „Byłem w piekle”.

 

REGULSKI Janusz (1887-1983)

działacz gospodarczy i społeczny, inicjator elektryfikacji kraju, komendant główny Straży Obywatelskiej w Warszawie we wrześniu 1939 r., działacz okupacyjnego, automobilista.

 

REGULSKI Tadeusz (1886-1971)

przedwojenny zastępca dyrektora w zakładach „Philips” wytwarzających odbiorniki radiowe.

 

REMBIELIŃSKI Rajmund (1775-1841)

wysoki urzędnik administracji publicznej, realizator planu uprzemysłowienia Mazowsza w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

 

 

REYMAN Henryk (1897-1963)

podpułkownik Wojska Polskiego, oficer 37pp, piłkarz, reprezentant Polski.

 

ROGUSKI Gustaw (1839-1921)

kompozytor, pedagog, dyrektor Instytutu Muzycznego w Warszawie

 

ROLAND Teodor (1862-1928)

właściwe  Konopka Teodor, aktor.

 

RYBIŃSKI Czesław Ludwik (1872-1928)

ur. w Dobrzelinie, generał WP, inżynier, działacz spółdzielczy.

 

RZYMKOWSKI Alojzy Andrzej (1924–1944)

ur. w Żurawieńcu k. Kutna, żołnierz Armii Krajowej ps. „Rotmistrz”, powstaniec warszawski, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

 

RZYMKOWSKI Ryszard (1931-2016)

inżynier rolnik, sadownik, współtwórca nowoczesnego sadownictwa w regionie kutnowskim.

 

RZYMOWSKI Eugeniusz (l895-1971)

ur. w Kutnie, jeden z naj­wybitniejszych konstruktorów sprzętu radiotechnicznego w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych, wykładowca Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 

SAKOWICZ Ludomir (1899-1991)

adwokat, prokurator Sądu Specjalnego w Warszawie przy Delegaturze Rządu na Kraj,

działacz PPS, represjonowany w okresie stalinizmu

 

SARNOWICZ vel Saramonowicz Kazimierz (1892-1940)

ur. w Kutnie, oficer Wojska Polskiego, kapitan piechoty, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

 

SAWICKI Tymoteusz Mieczysław (1890-1946)

architekt, konserwator zabytków.

 

SIEKIERZYŃSKI Józef (1841-1912)

ksiądz  rzymskokatolicki, zesłaniec na Sybir, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej

 

SIENKIEWICZ Franciszek (1902-1976)

lekarz, organizator szkolnictwa medycznego, społecznik, inicjator budowy szpitala.

 

SIWKOWSKA Janina (1906-1981)

ur. w Ostrowach, eseistka, prozaik, poetka, varsavanistka, m.in. autorka powieści ”Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej”.

 

SOBIS Zbigniew (1945-1999)

ur. w Kutnie, tancerz, pedagog, szef baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.

 

SOKOLNICKI Michał (1880-1967)

ur. w majątku Kaszewy Kościelne, dyplomata, historyk, pisarz, ostatni ambasador RP w Ankarze (Turcja).

 

SOKOLNICKI Gabriel (1877-1975)

ur. w majątku Kaszewy Kościelne, elektrotechnik, wykładowca akademicki, rektor Politechniki Lwowskiej, działacz społeczno-polityczny.

 

SOKOLNICKI Michał (1880-1967)

działacz niepodległościowy, dyplomata, historyk, pisarz

 

 

SOKOŁOWSKI Lucjan (XIX w.)

Księgarz.

 

SOŁŁOHUB Jan Michał (zm. 1748)

herbu Prawdzic, cześnik żmudzki, podkomorzy gostyniński, starosta sannicki i łowmiański, łowczy i podskarbi wielki litewski, wojewoda brzeski litewski, obersztlejtnant, brygadier, pułkownik i dowódca chorągwi petyhorskiej w armii litewskiej.

 

SOŁŁOHUB Józef Antoni (1709-1781)

herbu Prawdzic, starosta sannicki, kasztelan żmudzki i witebski, wojewoda witebski.

 

SOŁONIEWICZ Rajmund (1929-1993)

ur. w Żychlinie, profesor i pro­rektor Politechniki Łódzkiej, dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej. Specjalista z elektrochemii związków organicznych.

 

STACHOLC Stanisław (1930-2011)

ur. w Sejkowicach koło Żychlina, docent, Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Maszynowym na Politechnice Łódzkiej.

 

STALIŃSKI Jerzy Dezyderiusz (1938-1999)

ur. w Żychlinie, urzędnik, radny.

 

STANISZKIS Teofil Witold (1880-1941)

profesor, założyciel stacji rolniczej w Gołębiewie, poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm I i II kadencji, agrotechnik.

 

STARNAWSKI Karol (1872-1939)

aptekarz, samorządowiec, spółdzielca, działacz społeczny.

 

STARZYŃSKI Tadeusz (1915-1997)

ur. w Suserzu, docent, elektrotechnik. Zastępca sekretarza generalnego Naczelnej Organizacji Technicznej i sekretarz generalny Stowarzyszenia Elektryków Polski, redaktor naczelny „Słownika biograficznego techników polskich”.

 

STAWOWSKI Bolesław (1917-1939)

technik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, działacz społeczny

 

STAWOWSKI Jerzy (1922-2014)

geodeta, prawnik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, porucznik Wojska Polskiego,

działacz społeczny

 

STEBELSKI Adam (1894-1969)

ur. w Kutnie, archiwista, historyk, wydawca źródeł, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk, twórca polskiej szkoły archiwistycznej.

 

STĘPOWSKI Leon (1852-1914)

ur. w Golędzkich koło Oporowa, aktor, poeta, autor wspomnień, dyrektor teatru.

 

STRZEMIŃSKI Kazimierz (1888-1938)

malarz, pedagog, animator kultury, działacz związkowy artystów plastyków

 

SULIŃSKI Józef (1902-1944)

ur. w Kutnie, inżynier, podporucznik, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i wojny obronnej 1939 r., od 1939 komendant gł. Polski Niepodległej, redaktor nacz. „Jutro Polski Niepodległej”.

 

SULIŃSKI Wacław (1917-1993)

ur. 9 kwietnia 1917 r. w Kutnie, Kleeberczyk, ppor. rez. WP, żołnierz Września 1939 r. i Armii Krajowej w okręgu Kutnowskim, autor opowiadań o dawnym Kutnie.

 

SUWIŃSKI Artur (1877-1953)

ur. w Ruszkach, polityk, premier rządu II RP, pisarz historyczny.

 

SZADKOWSKI Stanisław (1895-1942)

działacz robotniczy i związkowy, komunista, więzień Berezy Kartuskiej, żołnierz

wojny obronnej 1939 roku

 

SZANDLEROWSKI Antoni (1878-191 l)

ur. w miejscowości Machory koło Oporowa, ksiądz rzymskokatolicki, poeta, dramaturg.

 

SZEBEKO Ignacy (1859-1937)

właściciel majątku Głogowiec, polityk, senator RP.

 

SZMIDT Jacek Krzysztof (1950-2016)

kierowca wyścigowy, rolnik sadownik, działacz społeczny

 

SZURZEC Jerzy(1924-2004)

działacz społeczny, pedagog, racjonalizator.

 

SZWEYKOWSI Zygmunt (1894-1978)

ur. w Krośniewicach, historyk literatury, badacz okresu pozytywizmu, autor wielu opracowań poświęconych m.in. Prusowi i Sienkiewiczowi.

 

SZYMAŃCZYK Józef (1909-2003)

fotograf Polesia i Ziemi Kutnowskiej, animator wielu akcji kulturalnych na terenie miasta oraz organizator i juror kilku konkursów fotograficznych.

 

SZYMAŃSKI Tadeusz (1873-1932)

lekarz wojskowy, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej i pierwszej wojny światowej.

 

SZYMAŃSKI Wacław (1892-1975)

rolnik, działacz spółdzielczy, poseł II RP

 

SYREWICZ Emeryk (ok. 1830-po 1881)

lekarz, powstaniec styczniowy, emigrant

 

ŚLESZYŃSKI Sebastian  (1632-ok.1700)

podstoli nowogrodzki, właściciel dóbr ziemskich w dawnym powiecie orłowskim

 

ŚLIWIŃSKI Artur (1877–1953)

Działacz polityczny, premier i senator RP, historyk, pisarz, publicysta.

 

ŚLIWIŃSKI Marian (1913-1984)

nauczyciel, dyrektor szkół w powiecie kutnowskim, działacz społeczny.

 

ŚLIWIŃSKI Stanisław (1875-1950)

ur. w Ruszkach, dyrektor fabryki w Żychlinie, wynalazca.

 

 

ŚLIWIŃSKI Wincenty (1897-1967)

pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz kampanii wrześniowej, więzień oflagów.

 

ŚWIĘTOSŁAWSKI Aleksander (1810-1835)

Powstaniec listopadowy, działacz Wielkiej Emigracji

 

ŚWIĘTOSŁAWSKI Zenon (1811-1875)

powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny, twórca i przywódca Gromad Ludu Polskiego

 

ŚWITKOWSKI Jan (1912-1996)

ksiądz, rzymskokatolicki, proboszcz i dziekan w Kutnie w latach 1967–1989

 

TALIKOWSKI Stefan (1898-1980)

adwokat, bibliofil, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, autor książki „Reymont w kręgu rodzinnym”.

 

TARNOWSKI Michał Stanisław (zm. 1749)

starosta siewierski, łowczy łęczycki, kasztelan biecki i sieradzki, właściciel dóbr ziemskich w dawnym powiecie orłowskim

 

TOEPLITZ  Bonawentura  (1830-1905)

przemysłowiec, cukrownik, działacz społeczny, inicjator ogrodów dziecięcych, właściciel Turczynka

TOEPLITZ  Henryk (1822-1891)

przemysłowiec, mecenas artystów, działacz żydowski.

 

TOEPLITZ Szymon (1822-1894)

kupiec, udziałowiec cukrowni w Żychlinie, fabrykant kutnowski.

 

TOMASZEWSKI Stefan (1899-1981)

nauczyciel, harcerz, uczestnik wojny 1920 roku, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz

społeczny.

 

TOMCZAK Feliks (1907-1985)

ur. w Rdutowie, główny projektant w Wojskowym Biurze Studiów i Projektów w Warszawie, specjalista od instalacji elektrycznych.

 

TOMCZYŃSKI Bronisław (1912-1984)

ur. w Dobrzelinie, kierownik wydziału Centralnego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie.

 

TREPTO Józef (1894-1940)

pułkownik Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, dowódca 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i Warszawskiego Pułku Ułanów, zamordowany przez NKWD w Charkowie.

 

TROCZEWSKI Antoni (1861-1928)

lekarz, działacz polityczny i społeczny miasta Kutna, patron szpitala miejskiego, inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych i akcji charytatywnych, redaktor, wydawca.  

 

TROJANOWSKI-RYŚ Mieczysław (1881-1945)

ur. w Krośniewicach, generał Wojska Polskiego, bliski współpracownik J. Piłsudskiego, oficer Legionów Polskich w sztabie I Brygady.

 

TRUNK Izrael (1820-1893)

rabin, autor komentarzy halachicznych.

 

TRUŚCIŃSKI Stanisław Jerzy (1932-2010)

sportowiec, pedagog, trener

 

TRZCIŃSKI Franciszek(1785-1864)

poseł na sejm Królestwa Polskiego, major Wojska Polskiego, uczestnik kampanii napoleońskich, właściciel majątku Sklęczki.

 

TRZCIŃSKI Gorgoniusz Cyprian Tomasz (1805-1882)

major Wojsk Polskich, powstaniec listopadowy i styczniowy, właściciel ziemski.

 

TRZCIŃSKI Symforian (1797-1848)

właściciel ziemski.

 

TUBIELEWICZ Witold (1902-1993)

organizator i kierownik Katedry Budownictwa Morskiego i Portów na Politechnice Gdańskiej, pierwszy przewodniczący Oddziału Bałtyckiego Pol­skiego Towarzystwa Meteorologicznego w Gdańsku.

TURCZYŃSKI Jan (1644-?)

ur. w Krośniewicach, syn Samuela i Katarzyny, zakonnik o imieniu Hieronim. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie  i w Krakowie, skrzypek i w latach 1695-1704 dyrygent kapeli.

 

TURNO Wanda ps. Wanda (1899-1987)

działaczka Bojowej Organizacji Ludowej i Armii Krajowej.

 

URBANIAK Andrzej (1953-2008)

historyk, muzealnik, kolekcjoner, regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

 

URBAŃSKI Franciszek (1891-1949)

ur. w Suchodębiu, urzędnik, działacz związkowy, poseł na Sejm RP, po Powstaniu Warszawskim sekretarz Rady Jedności Narodowej. Skazany w moskiewskim procesie  „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego.    

 

USTABOROWICZ Bogusław Stanisław (1922-2000)

wywiadowca Armii Krajowej, więzień Pawiaka i obozów koncentracyjnych, harcmistrz, działacz polonijny

 

VAEDTKE Alfred (1866-1921)

założyciel Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych, później „Kraj”.

 (1866–1921), fabry-

kant, współtwórca kutnowskiego przemysłu.

 

WAKULSKI Franciszek Ksawery (1800-1882)

urzędnik tabaczny.

 

WALEWSKI Cyprian(1820-1873)

ur. w Miłonicach k. Krośniewic, bibliograf, kolekcjoner, historyk literatury, ziemianin.

 

WALCZAK Wacław (1914-2005)

Żołnierz wojny obronnej 1939 roku, strażak

 

WALEWSKI Władysław (1818-1890)

ziemianin, działacz społeczny i oświatowy, filantrop, współredaktor Słownika geograficznego

Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

 WARDA Barbara (1912-1999)

 lekarz, działaczka społeczna.

 

WEBER Wilhelm Herman (1857-1935)

pedagog, muzyk, animator i twórca kultury w Żychlinie, działacz społeczny i gospodarczy.

 

WEBER Zygmunt August (1889-1956)

ur. w Żychlinie, inżynier chemik, współpracownik profesora Ignacego Mościckiego w latach 1926–1939, prezydenta RP.

 

WIDELSKI Czesław (1929-1999)

ur. w Pińsku na Polesiu, syn Antoniego (jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego przez NKWD w kwietniu 1940 r.), w 1941 r. deportowany do ZSSR, od 1945 r. w Kutnie, nauczyciel, regionalista, współzałożyciel Związku Sybiraków w Kutnie i Kutnowskiej Rodziny Katyńskiej, autor wielu artykułów z historii i geografii Kutna i okolic.

 

WIECZORKIEWICZ Bronisław (1904-1974)

ur. w Żychlinie, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz gwary warszawskiej, członek Polskiej Akademii Nauk.

 

WILKANOWICZ Roman Tadeusz (1886-1933)

ur. w Oporowie, dziennikarz, poeta, działacz społeczny, powstaniec wielkopolski.

 

WILKOŃSKI Ludwik (1866-1940)

ur. w Psurzu, ksiądz, kanonik kapituły płockiej, kapelan ordynariusza ksiądz, wydawca. 

 

WINIECKI Władysław (1941-2008)

malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

WITUSZYŃSKI Bolesław (1912-1991)

ogrodnik, plantator i hodowca róż, właściciel szkółek drzew owocowych, ozdobnych i róż w Kutnie.

 

WOŹNIAK Michał (1845-1942)

ksiądz, twórca ośrodka selezjańskiego w Woźniakowie, męczennik, błogosławiony Kościoła Katolickiego, proboszcz i dziekan w Kutnie w latach 1925–1941.

 

WUCKE Ewa (1960-2014)

nauczycielka, artysta plastyk

 

WYGANOWSKI Wojciech (1905-1990)

ur. w Chrośnie, pisarz, polski „Franz Kafka”, pedagog.

 

ZACHORSKI Zygmunt (1914-1998)

profesor Uniwer­sytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie II wojny światowej asystent matematyka Stefana Banacha na Uniwersytecie Lwowskim, doktor honoris causa Uniwer­sytetu Łódzkiego.

 

ZALESKI Józef (1802-1886)

polski poeta romantyczny, przedstawiciel „szkoły ukraińskiej”.

 

ZAŁUSKA Zofia (1882–1944)

ur. w Chruścinku, siostra Innocenta, sakramentka.

 

ZAMOYSKI Andrzej Hieronim Franciszek (1717–1792)

herbu Jelita, wojewoda inowrocławski, kanclerz wielki koronny, polityk, reformator, X ordynat.

 

ZASADA Jan (1897-1941)

działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, kutnowski radny.

 

ZASADZIŃSKI Wojciech(1935-1986)

chemik, dyrektor Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych „ Polfa”, społecznik

 

ZAWADZKI Adolf(1910-1999)

bankowiec, działacz społeczny w pożarnictwie, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek krajowych.

 

ZAWISZA Artur (1808-1833) ps. „Czarny”

powstaniec listopadowy, emigrant, działacz niepodległościowy

 

ZBOIŃSKI Antoni (1903-1984)

ur. w Tomczynie koło Żychlina, współtwórca, współorganizator i redaktor wielojęzycznych słowników, głównie techniczno-budowlanych.

ZBROWSKI Piotr (1839-1922)

ks. infułat, przez 39 lat proboszcz i dziekan kutnowski, budowniczy kościoła pw. św. Wawrzyńca.

 

ZDZIENNICKI vel Zdzienicki Mateusz (1782-1849)

kapitan wojsk polskich, uczestnik wojen napoleońskich, kawaler krzyża Legii Honorowej.

 

ZMIEMACKI Janusz Jerzy (1934-2011)

działacz społeczny, dziennikarz, szachista, prezes stowarzyszenia Sursum Corda, redaktor naczelny miesięcznika „Kurier Niebieski, organizator Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kutnie.

 

ŻAKOWSKI Czesław (1936-2012)

inżynier odlewnik, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej

 

ŻÓŁTOWSKI Jan (1875-1949)

lekarz, działacz społeczny, ziemianin

 

ŻÓŁTOWSKI Kazimierz (1913-2002)

kawalerzysta 37. pp, żołnierz Armii Krajowej ps. „Szabelka”, kombatant, podporucznik

Wojska Polskiego

 

ŻUCHOWSKI WACŁAW(1886-1940)

ur. w Żychlinie, kanonik kolegiaty pułtuskiej, proboszcz w Różu.

 

ŻYDOWO Jan Zdzisław Radomysł (1923-1981)

doktor inżynier, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek ruchu oporu

 

ŻYDOWO Mariusz  (1925-2017)

biochemik, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-1982

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
wizerunek.jpg e6ee67d137d009726b9a6e683e3530c8
BLISKA.jpg f9f0192658a5e55008878372f8aa10ac
cyfrowe kutno.jpg c704e89a7268e983e880f2088c1857dc
zap zakup.jpg ae6ad01de1f78e01343d3c3d717b5d71
99-300 Kutno
ul.Wojska Polskiego 5
Tel. / fax:
24 355-10-12
ban-katalog.jpg d4107eddc83de877b496ed1f25b7c938
banerek lg.jpg bf6e22cdd9e284813a6984cf6b4dd518
ban-zakup.jpg 17048f3e758d66551b494e793c696cd1
ban-cyfrowekutno.png a7e0ccc87dd5c8d7a34292abc8ebb5e5